151-0052/02 – Ekonomická statistika (ES)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity2
Garant předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na úvodní kurz Pravděpodobnost a statistika. Prohlubuje studium zejména v oblasti indexní teorie, modelování časových řad v ekonomii. Zabývá se užitím statistických metod v ekonomických aplikacích. Posluchači se seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU, s praktickými postupy při jejich zjišťování a současně také s možnostmi jejich využívání v analýze hospodářských jevů a procesů. Těžiště předmětu spočívá ve výkladu způsobu vzniku informací o stavu a vývoji hospodářských a sociálních jevů a procesů, které poskytuje státní statistická služba a v objasnění doporučovaných přístupů k jejich praktickému využívání (interpretace, analýza)

Povinná literatura:

Povinná literatura: 1. Macek, J-Hrbáč, L.-Hrubá, J.-Šedivá, B.: Ekonomická statistika.VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2002. ISBN 80-248-0032-2. 2. Hindls, R. – Hronová, S. – Seger, J.: Statistika pro ekonomy. VŠE, Praha 2002. ISBN 80-86419-30-4. studijní materiály na internetových stránkách: www.ekf.vsb.cz, http://158.196.178.167/moodle Doporučená literatura: a) alternativní učebnice: 3. KOLEKTIV: Úvod do sociálněhospodářské statistiky, VŠE, Praha 2000.ISBN 80-245-0006-X. 4. Jílek, J. a kolektiv: Nástin sociálněhospodářské statistiky. VŠE, Praha 2002.ISBN 80-245-0214-3. 5. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. : Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha 2000.ISBN 80-7261-013-9. 6. Moravová, J.: Základy sociální statistiky. VŠE, Praha 1998.ISBN 80- 7079-370-8. b) tuzemská literatura 7. Hindls, R.-Hronová, S.-Novák, I. :Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing,Praha 1999. 8. Friedrich,V. Statistika 1 : Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU , Plzeň 2002. 9. Seger, J.- Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria Publishing,, Praha 1995. 10. Seger, J.-Hindls, R.-Hronová, S. : Statistika v hospodářství,Manager – Podnikatel, Praha 1998.ISBN 80-86006-56-5. 11. Wonnacot, T. H., Wonnacot, R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství. Victoria Publishing, Praha 1993. ISBN 80-85605-09-0. c) zahraniční literatura 12. KOLEKTIV: OECD Leading Indicators and Business Cycles in Member Countries 1960-1985, OECD, Paříž 1987. 13. Heston,A.-Kennessey,Z.-Kravis,I.B.-Summers,R.: A Systém of International Comoarisons – United Nations International Comparison Projecr, New York 1975.ISBN 99-00-00983-X. 14. Anderson, D. a kol.: Statistics for Business and Economics. Fifth Edition. West Publishing Company, St. Paul 1993. 15. Chajdiak, J. a kol.: Štatistické metódy v praxi. Statis, Bratislava 1997. 16. Lamoš, F. – Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa, Bratislava 1989. 17. Sanders, D.: Statistics. A first Course. Mc Graw Hill, New York 1995 18. Kvanli, A.H. – Pavur, R.J. – Guynes, C.S. Introduction to Business Statistics : A Computer Integrated, Data Analysis Approach, South-Western College Publishing, New York 2000. ISBN 0-324-01207-1. 19. Ingram, J.A. – Monks, J.G. Statistics for Business and Economics., HBJ Publishers, San Diego 1989. ISBN 0-15-583545-9. 20. Anderson, D.R. – Sweeney, D.J. – Williams, T.A. Statistics for Business and Economics.,: West Publishing Company, Minneapolis – St. Paul 1993. ISBN 0-314-01244-3. d) ostatní studijní materiály časopis Statistika. materiály Českého statistického úřadu Statistické ročenky ČR Statistické tabulky Internet Elektronické studijní opory: (např. http://www.czso.cz - Český statistický úřad nebo http://europa.eu.int/comm/eurostat/ – Evropská unie, Eurostat)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku