151-0053/01 – Vícerozměrné statistické metody (151053)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity2
Garant předmětuRNDr. Anna Madryová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Anna Madryová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- prohloubení znalostí z pravděpodobnosti a statistiky, - seznámení s vícerozměrnými statistickými metodami, - praktické využívání získaných poznatků ze statistiky při zpracování statistických dat na počítači

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech Statistika A, Statistics A, Statistika B, Statistics B. Seznamuje s dalšími metodami používanými ve statistice: vícerozměrná regresní a korelační analýza, vícerozměrná analýza rozptylu, diskriminační analýza, shluková analýza, kanonická analýza, analýza hlavních komponent, faktorová analýza a jejich použití při řešení ekonomických problémů. Při práci se předpokládá využití vybraného statistického softwaru.

Povinná literatura:

1. HRADECKÝ, P., MADRYOVÁ, A., TURČAN, M. Pravděpodobnost. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80-248-0679-7. 2. TURČAN, M., HRADECKÝ, P., MADRYOVÁ, A., HARBICHOVÁ, I., HOLČAPEK, M. Statistika. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0131-0. 3. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. Praha: SNTL, 1987. ISBN 99-00-02139-X. 4. Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (1). Informatorium, Praha, 2004. ISBN 80-7333-025-3. 5. Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (2). Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-036-9. 6. Hebák, P. a kol.: Vícerozměrné statistické metody (3). Informatorium, Praha, 2005. ISBN 80-7333-039-3. 7. SEGER, J., HINDLS, R., HRONOVÁ, S. Statistika v hospodářství. Praha: ETC Publishing, 1998. ISBN 80-86006-56-5. 8. ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1978. ISBN 99-00-00150-X.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na cvičeních účast aktivní, znalost probírané látky z přednášek, schopnost řešit s porozuměním zadané příklady, docházka alespoň 50%. Úkoly: 1. Samostatné vypracování a úspěšné obhájení zadaných projektů. Každý projekt má 2 povinné části, výpočet v Excelu a slovní komentáře výsledků ve Wordu. 2. Písemný test s příklady k řešení, doplněný slovními komentáři výsledků. Zápočet = body za projekty + body z písemného testu. Individuální studium: Nesplnění podmínky účasti na cvičeních nahrazeno úspěšnou ústní obhajobou projektů. Jinak podmínky stejné. Studenti, kteří opakují předmět, musí všechny povinnosti plnit znovu. Projekty musí být nové, včetně nových dat.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0334 Stat B Statistika B Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vícerozměrná data a vícerozměrné rozdělení. Simultánní intervaly spolehlivosti a testy hypotéz. Přehled vícerozměrných metod a jejich členění podle úlohy, proměnných a dat. Vícerozměrná regresní a korelační analýza. Vícerozměrná analýza rozptylu. Analýza hlavních komponent. Faktorová analýza. Klasifikační metody (shluková analýza, diskriminační analýza). Kanonická analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2001/2002 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 70  21
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Písemka Písemka 20  10
                Projekt Projekt 10  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku