151-0053/01 – Multidimensional Statistical Methods (151053)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits2
Subject guarantorRNDr. Anna Madryová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Anna Madryová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- deepen the knowledge of probability and statistics, - introduction to multivariate statistical methods, - practical use of knowledge gained from the statistics in the processing of statistical data on computer

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Taught only in Czech.

Compulsory literature:

1. ANDERSON, R.E., BLACK, W.C., HAIR, J.F., TATHAM, R.L. Multivariate Data Analysis with Readings. New Jersey: Prentice Hall, 1984. ISBN 0-13-180696-5. 2. NEWBOLD, P. Statistics for Business and Economics. London: Prentice-Hall Int.Lim., 1991. ISBN 0-13-850645-0. 3. MENDENHALL, W., SINCICH, T. Statistics for Engineering and the Sciences. New York: Macmillan Publishing Company, 1992. ISBN 0-02-946563-X. 4. INGRAM, J.A., MONKS, J.G. Statistics for Business and Economics. San Diego: HBJ Publishers, 1989. ISBN 0-15-583545-9. 5. JOHNSON, D.E. Applied Multivariate Methods for Data Analysis. London: Dexbury Press, 1998. ISBN 0-534-23796-7. 6. SPIEGEL, M.R. Theory and Problems of Probability and Statistics. Singapore: McGraws-Hill Book Co., 1985. ISBN 0-07-99030-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Na cvičeních účast aktivní, znalost probírané látky z přednášek, schopnost řešit s porozuměním zadané příklady, docházka alespoň 50%. Úkoly: 1. Samostatné vypracování a úspěšné obhájení zadaných projektů. Každý projekt má 2 povinné části, výpočet v Excelu a slovní komentáře výsledků ve Wordu. 2. Písemný test s příklady k řešení, doplněný slovními komentáři výsledků. Zápočet = body za projekty + body z písemného testu. Individuální studium: Nesplnění podmínky účasti na cvičeních nahrazeno úspěšnou ústní obhajobou projektů. Jinak podmínky stejné. Studenti, kteří opakují předmět, musí všechny povinnosti plnit znovu. Projekty musí být nové, včetně nových dat.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
151-0334 Stat B Statistics B Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Multivariate data and multivariate distributions. Simultaneous confidence intervals and testing hypotheses. Overview of multivariate methods and their breakdown by task variables and data. Multivariate regression and correlation analysis. Multivariate analysis of variance. Principal Component Analysis. Factor analysis. Classification methods (cluster analysis, discriminant analysis). Canonical analysis.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2001/2002 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 70  21
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 15
                Written Exam Written test 20  10
                Project Project 10  5
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner