151-0077/01 – Finanční matematika (FM077)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Nevyučovaný předmět.

Vyučovací metody

Anotace

Cíl předmětu: Cílem předmětu je pomoci studentům hlouběji porozumět běžným pojmům z oblasti financí, a to prostřednictvím propočítávání konkrétních příkladů. Pro studenta se tímto nabízí možnost utřídit a upřesnit si své intuitivní schopnosti a dosavadní deskriptivní znalosti z uvedené oblasti. Probíraná problematika je bohatě doprovázena praktickými příklady, které jsou jednoduché, ale současně velmi názorné pro ujasnění metodických postupů výpočtů. Pro lepší pochopení jsou postupy řešení i výsledky doprovázeny graficky. Student si prakticky procvičí užití finančních funkcí prostřednictvím výpočetní techniky (MS Excel). Studenti jsou vedeni k nalezení řešení samostatně vybraného problému, jež zpracovávají týmově. Elektronickou podobu práce odevzdávají v elektronické podobě ve formě textu, výpočtů, ale i prezentace. Součástí kurzu je veřejné obhájení této práce před ostatními studenty na setkání simulujícím prostředí vědecké konference. Uvedený předmět je doporučován pro prohloubení znalostí studentům všech studijních programů a jako základní nezbytnost pro budoucího odborníka v oblasti finančnictví. Nabízenou problematiku lze studovat s využitím znalostí elementární matematiky a základů MS Office.

Povinná literatura:

Povinná literatura: • Aktuální vzdělávací objekty přístupné přes webové rozhraní ve vzdělávacím řídícím systému Moodle (http://moodle.vsb.cz; kurz „151 077 Finanční matematika“; nutný klíč k zápisu). • Tomáš Cipra: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, HZ, Praha, 1995 Doporučená literatura: 1. Tomáš Cipra: Finanční matematika v praxi, HZ, Praha, 1993 2. Otakar Macháček: Fianční a pojistná matematika, Prospektrum, Praha, 1995 3. R.A.Brealey, S.C.Myers: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, Praha, 1992 4. Slavomír Steigauf: Investiční matematika, Grada Publishing, Praha, 1999 5. Elektronické studijní materiály dle aktuální nabídky kurzu na webu

Doporučená literatura:

Nevyučovaný předmět.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Jednoduché úrokování • Jednoduchý úrok • Bankovní diskont 2. Některé krátkodobé cenné papíry 3. Složené úrokování • Složený úrok a současná hodnota • Spojité úročení • Inflace a její vztah k úrokovým sazbám a cenám cenných papírů, reálná úroková míra 4. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování • Hodnotová rovnice • Výnosnost 5. Spoření • Spoření krátkodobé • Spoření dlouhodobé 6. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 7. Důchod • Současná a koncová hodnota důchodu 8. Umořování dluhu • Úmor dluhu nestejnými splátkami • Úmor dluhu stejnými splátkami • Určení počtu anuit 9. Modely důchodů a půjček 10. Analýza cenných papírů • Obligace • Akcie • Termínové obchody 11. Úvod do rizika • Měření rizika portfolia 12. Snižování rizika diverzifikací • Ovlivňování rizika portfolia jednotlivými cennými papíry • Diverzifikace a aditivita hodnot 13. Riziko a výnos • Vztah mezi rizikem a výnosem 14. Prezentace prací studentů v týmech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku