151-0084/01 – Logistics Methods Applications in Marketing (.)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLS40 doc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Fiktivní Uživatel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Taught in Czech only. Main topics: 1. Logistics and Marketing 2. Logistic Systems in marketing 3. Metods and Forecasting of Logistic Needs in Marketing 4. Metods of Planning of logistic functions in Transport 5. Marketing Oriented Logistic Information Systems 6. Quantitative and Heuristic Methods in Marketing Logistics 7. Projecting of Integrated Logistic Systems

Compulsory literature:

1.Pernica, P.: Logistika (základy). VŠE Praha, 1991. 2.Pernica, P.: Logistický management. Praha 1998. 3.Jindra, J.: Obchodní logistika. VŠE Praha, 1992. 4.Schulte, P.: Logistika. Victoria Publishing, 1994. 5.Kotler,P.: Marketing Management. Victoria publ., 1991. 6.Pražská, L., Jindra, J.: Obchodní podnikání (retail management). Management Press, Praha,1997. 7.Časopis: Logistika

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam logistiky pro marketing. - vztahy logistiky a marketingu - vymezení obsahu a cílů marketingové logistiky - význam aplikací logistických metod v marketingu 2. Logistické systémy v jednotlivých oblastech nákupu, distribuce, retailingu a dopravy. - nákupní logistika u výrobních a obchodních organizací - distribuční logistika u výrobních a velkoobchodních organizací - logistické systémy retailingových organizací a v maloobchodním podnikání - dopravní logistické systémy 3. Metody předvídání potřeb logistických výkonů v marketingu. - prognostické metody v logistice - metody benchmarkingu a mezipodnikových srovnávání - aplikace statistických metod v logistice a marketingu 4. Metody řízení a plánování logistických funkcí v oblasti nákupu, distribuce, retailingu a dopravy. - metody kapacitního a lhůtového plánování - tlačné a tažné systémy (PUSH a PULL systémy) - systémy řízení a plánování MRP I (Material Requirement Planning) a MRP II (Manufacturing Resources Planning) - systémy DRP I (Distribution Requirement Planning ) a DRP II (Distribution Resources Planning) - Just-in-time, Quick-Response, Direct Product Profitability a další systémy 5. Marketingově orientovaný logistický informační systém. - struktura a funkce LIS (Logistics Information System) - systémy pro podporu rozhodování (DSS Decision Support Systems) orientované na logistiku v marketingu - možnosti využití expertních systémů v logistice 6. Kvantitativní a heuristické metody v marketingové logistice. - aplikace optimalizačních úloh v marketingové logistice (matematické programování, Lagrangeovy multiplikátory a d.) - aplikace SWOT analýzy, BOX analýzy a dalších klasifikačních metod 7. Projektování integrovaných logistických systémů v marketingově řízených organizacích. - problémy spojené s dlouhodobým řízením a plánováním vývoje logistických systémů - cíle, metody a strategie projektování logistických systémů - metody navrhování a realizace integrovaných logistických systémů (studie proveditelnosti, atd.) Pozn.: Přednášky jsou co 14 dnů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 5  0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 15  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner