151-0089/01 – Aplikovaná statistika (151089)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuRNDr. Anna Madryová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Anna Madryová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAD30 RNDr. Anna Madryová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- prohloubení znalostí z pravděpodobnosti a statistiky, - praktické využívání získaných poznatků ze statistiky při zpracování statistických dat na počítači.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětech Pravděpodobnost a statistika A, Pravděpodobnost a statistika B, Probability and Statistics A, Probability and Statistics B. Cílem předmětu je prohloubit, procvičit a dále rozvinout získané poznatky z pravděpodobnosti a statistiky a naučit se je prakticky využívat při zpracování výsledků statistických šetření.

Povinná literatura:

1. HRADECKÝ, P., MADRYOVÁ, A., TURČAN, M. Pravděpodobnost. Ostrava: VŠB-TU, 2004. ISBN 80-248-0679-7. 2. TURČAN, M., HRADECKÝ, P., MADRYOVÁ, A., HARBICHOVÁ, I., HOLČAPEK, M. Statistika. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0131-0. 3. HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-86419-30-4. 4. CYHELSKÝ, L., KALOUNOVÁ, J., HINDLS, R. Elementární statistická analýza. Praha: Management Press, 1996. ISBN 80-85943-18-2. 5. HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-7261-013-9. 6. SEGER, J., HINDLS, R., HRONOVÁ, S. Statistika v hospodářství. Praha: ETC Publishing, 1998. ISBN 80-86006-56-5. 7. ANDĚL, J. Matematická statistika. Praha: SNTL/ALFA, 1985. 04-003-85.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Statistické šetření. Zdroje a prezentace dat. Náhodný výběr. Statistický software.Analýza statistických dat. Statistický soubor. Rozdělení četností. Průzkumová analýza dat. Charakteristiky statistických dat. Pravděpodobnost. Náhodná veličina. Rozdělení a charakteristiky náhodné veličiny. Statistická indukce. Odhady parametrů. Volba rozsahu náhodného výběru. Testy statistických hypotéz - parametrické, neparametrické. Korelační analýza. Analýza rozptylu. Regresní analýza - lineární jednoduchá i vícerozměrná. Regresní analýza - nelineární jednoduchá i vícerozměrná. Analýza časových řad. Indexy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 56  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 14  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku