151-0104/01 – Mathematics in Economics (MATEK)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Lubomír HrbáčSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
HRB07 doc. Dr.Ing. Lubomír Hrbáč
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
HRU31 RNDr. Jan Hrubeš
MAJ40 PaedDr. Renata Majovská, PhD.
MOC40 prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
OLS40 doc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

taught only in Czech

Compulsory literature:

Chiang,A,C.: Fundamental Methods of Mathematical Economics, Aucland,USA, 1984

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Matematická ekonomie - pojem, obsah, metody; výhody matematické formalizace v ekonomické analýze, matematické a grafické vyjádření ekonomických funkcí; pojem matematické modelování v ekonomii. 2. Veličiny celkové, průměrné mezní; elasticita funkce. 3. Dynamické modelování nabídky a poptávky na trhu zboží - model nespojitý. 4. Dynamické modelování nabídky a poptávky na trhu zboží - model spojitý. 5.Funkce užitečnosti (utility), nákladová, výnosová, zisková funkce a jejich matematické znázornění. 6. Funkce produkční, spotřební, úsporová, investiční a jejich matematické znázornění. Akumulace kapitálu. 7. Matematický výklad důchodové analýzy,ekonomický koloběh, zpoždění a rovnováha. Modely rovnovážné úrovně důchodu (produktu) v grafickém a matematickém vyjádření. 8.Matematický výklad důchodové analýzy,metody C+I, S-I a analytická; modely rovnovážné úrovně v uzavřené a otevřené ekonomice. 9.Multiplikační a akcelerační princip v ekonomice, statický a dynamický multiplikátor; teorie růstu (matematické vyjádření). 10.Matematický výklad rozhodujících prvků základních nástrojů hospodářské politiky v modelu IS-LM; rovnováha na trhu zboží, rovnováha na trhu peněz. 11.Matematický výklad rozhodujících prvků základních nástrojů hospodářské politiky v modelu IS-LM; současná rovnováha na obou trzích zboží a peněz; fiskální a monetární politika v modelu IS-LM. 12.Aplikace matematiky v ekonomice; logistika a její užití v ekonomice, základy řešení logistických procesů, základy logistického modelování. 13.Ekonomická dynamika; metody zoždění v ekonomice v matematickém vyjádření; dynamické modely

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 20  0
                Project Project 20  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner