151-0307/01 – Vícekriteriální metody pro manažery (VKMM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.Garant verze předmětuprof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RAM35 prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se základními i pokročilejšími metodami vícekriteriálního rozhodování a hodnocení, které jsou používané pro podporu rozhodování manažérů na všech úrovních řízení. Podrobně se seznámí s metodu AHP (Analytický Hierarchický Proces) a naučí se řešit na případových studiích konkrétní rozhodovací problémy pomocí programů Expert Choice (EC) a Excel.

Vyučovací metody

Anotace

Na základě znalostí ze základních kurzů matematické statistiky, operačního výzkumu a managementu poskytnout základní i pokročilejší vícekriteriální metody používané pro podporu rozhodování manažérů na všech úrovních řízení. Podrobně prezentovat metodu AHP (Analytický Hierarchický Proces) a řešit případové studie pomocí programů Expert Choice (EC) a Excel.

Povinná literatura:

1. Ramík, J., Perzina P: Moderní metody hodnocení a rozhodování. Studia Oeconomica, Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-497-3. 2. Ramík, J.: Vícekriteriální rozhodování - AHP, OPF SU Karviná, 1999. Software: Excel, Expert Choice - EC ( www.expertchoice.com)

Doporučená literatura:

1. Fiala, P, Jablonský, J. Maňas, M.: Vícekriteriální rozhodování. VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Praha 1994 2. Fotr, J.: Manažérská rozhodovací analýza. Praha, Skripta VŠE, Podnikohospodářská fakulta 1992. 3. Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha, Management Press 1992. 4. Hušek, R. - Maňas, M.: Matematické modely v ekonomii (vícekriteriální rozhodování). Praha, SNTL 1989. 5. Chen, S.J. - Hwang, F.P.: Fuzzy multiple attribute decision making. Springer - Verlag. Berlin 1992. 6. Laščiak, A. a kol.: Optimálne programovanie. Bratislava, SNTL/ALFA 1983. 7. Saaty, T.L.: Decision making for leaders. Pittsburg, RWS Publications 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vícekriteriálnost - podstatný rys rozhodování: kritéria, varianty, váhy, objektivní a subjektivní informace 2. Klasifikace metod vícekriteriální optimalizace (VKO): typy praktických úloh, kvalitativní a kvantitativní informace pro rozhodování 3. Metody modelování preferencí mezi kritérií: využití kvalitativních a kvantitativních informací – bodovací metody, metody párového porovnání 4. Metody modelování preferencí mezi variantami: využití kvalitativních a kvantitativních informací – měřené hodnoty, párové porovnání 5. Preferenční relace v hodnocení variant: vlastnosti relací v rozhodování a jejích vzájemné vztahy 6. Metody VKO s informací o aspiračních úrovních: nastavení aspiračních úrovní, agregace 7. Metody VKO s informací o uspořádání kritérií: bodovací metody, Fullerův trojúhelník 8. Metody VKO s informací o relativních významnostech kritérií: metody párových porovnání, Saatyho metoda 9. Analytický hierarchický proces (AHP): hierarchie, váhy, syntéza, párové porovnání důležitosti kritérií, párové porovnání variant podle jednotlivých kritérií, analýza senzitivity, rozhodovací grafy 10. Analytický hierarchický a síťový proces: vzájemná provázanost kritérií, oboustranné vazby mezi kritérii a variantami 11. Aplikace AHP v různých oblastech rozhodování: plánování, investování, marketing, personalistika, sociální práce aj. 12. Hodnocení variant za rizika a neurčitosti: pravděpodobnostní metody, fuzzy metody

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.