151-0310/01 – Linear Differential and Difference Equations in Economics (LDDRE)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorPaedDr. Renata Majovská, PhD.Subject version guarantorPaedDr. Renata Majovská, PhD.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAJ40 PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2
Combined Credit 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students - learnt to analyse continuous and discrete dynamic models, formulate conditions of economics equilibrium. - acquaint with PC programmes and with further possibilities of Excel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět Lineární diferenciální a diferenční rovnice v ekonomii poskytuje nástroj pro popis dynamických systémů, které podstatně závisí na počátečních podmínkách. Studenti se seznámí se základy tvorby spojitých a nespojitých dynamických modelů v ekonomii. Modely jsou zaměřeny na modely tržní rovnováhy a modely národního důchodu. Ke tvorbě matematických modelů jsou používány vybrané diferenciální a diferenční rovnice prvního a druhého řádu.

Compulsory literature:

Gandolfo, G. Economic Dynamics. Springer, 4th ed., 2009, XXVIII, 749 p., ISBN: 978-3-642-03862-4. Fiala, P. Úvod do kvantitativní ekonomie. VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245-0133-3.

Recommended literature:

Klein, M. Mathematical Methods for Economics. Addison Wesley, 2nd ed., 2002, ISBN 0-201-72626-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata matematické ekonomie: - tvorba matematického modelu, statický versus dynamický model, - optimalizace a rovnováha, - význam pojmu derivace a diference, spojitý a nespojitý model, - časová zpoždění v dynamických modelech. 2. Přehled vybraných lineárních diferenciálních rovnic a jejich řešení: - separovatelné rovnice, - lineární rovnice, rovnice vyššího řádu se speciální pravou stranou. 3. Přehled diferenčních rovnic a jejich řešení: 4. Diferenciální a diferenční rovnice 1. řádu: - dynamické modely tržní rovnováhy při dokonalé konkurenci, - pavučinové modely, - modely nedokonalé konkurence (model monopolu, modely oligopolu), - modely národního důchodu, - dynamický model multiplikátoru, model akcelerátoru (spojitý, nespojitý), - dynamické modely růstu. 5. Diferenciální a diferenční rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty: - analýza reálných a komplexních kořenů, dynamická stabilita ekonomické rovnováhy, - tržní modely se zahrnutím zásob, - vzájemný vztah mezi inflací a nezaměstnaností, - dynamické modely růstu, princip multiplikátoru a akcelerátoru v ekonomice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 43
        Písemná práce Written test 70  35
        Semestrální projekt Project 15  8
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 43
        Credit test Written test 70  35
        Project Semestral project 15  8
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner