151-0310/01 – Linear Differential and Difference Equations in Economics (LDDRE)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorPaedDr. Renata Majovská, PhD.Subject version guarantorPaedDr. Renata Majovská, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAJ40 PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2
Part-time Credit 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students - learnt to analyse continuous and discrete dynamic models, formulate conditions of economics equilibrium. - acquaint with PC programmes and with further possibilities of Excel.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět Lineární diferenciální a diferenční rovnice v ekonomii poskytuje nástroj pro popis dynamických systémů, které podstatně závisí na počátečních podmínkách. Studenti se seznámí se základy tvorby spojitých a nespojitých dynamických modelů v ekonomii. Modely jsou zaměřeny na modely tržní rovnováhy a modely národního důchodu. Ke tvorbě matematických modelů jsou používány vybrané diferenciální a diferenční rovnice prvního a druhého řádu.

Compulsory literature:

Gandolfo, G. Economic Dynamics. Springer, 4th ed., 2009, XXVIII, 749 p., ISBN: 978-3-642-03862-4. Fiala, P. Úvod do kvantitativní ekonomie. VŠE, Praha 2000, ISBN 80-245-0133-3.

Recommended literature:

Klein, M. Mathematical Methods for Economics. Addison Wesley, 2nd ed., 2002, ISBN 0-201-72626-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata matematické ekonomie: - tvorba matematického modelu, statický versus dynamický model, - optimalizace a rovnováha, - význam pojmu derivace a diference, spojitý a nespojitý model, - časová zpoždění v dynamických modelech. 2. Přehled vybraných lineárních diferenciálních rovnic a jejich řešení: - separovatelné rovnice, - lineární rovnice, rovnice vyššího řádu se speciální pravou stranou. 3. Přehled diferenčních rovnic a jejich řešení: 4. Diferenciální a diferenční rovnice 1. řádu: - dynamické modely tržní rovnováhy při dokonalé konkurenci, - pavučinové modely, - modely nedokonalé konkurence (model monopolu, modely oligopolu), - modely národního důchodu, - dynamický model multiplikátoru, model akcelerátoru (spojitý, nespojitý), - dynamické modely růstu. 5. Diferenciální a diferenční rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty: - analýza reálných a komplexních kořenů, dynamická stabilita ekonomické rovnováhy, - tržní modely se zahrnutím zásob, - vzájemný vztah mezi inflací a nezaměstnaností, - dynamické modely růstu, princip multiplikátoru a akcelerátoru v ekonomice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2003/2004 Summer semester, validity until: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 70  35
        Other task type Other task type 15  8
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner