151-0311/02 – Numerical Methods in Economics (NuME)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.Subject version guarantorIng. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ARE30 Ing. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Main topics: 1. Introduction 2. Solution of Algebraic and Transcendent Equations 3. Computing Definite Integral 4. Solution od Systems of Linear Equations 5. Interpolation and Approximation of Functions 6. Numerical Methods for Solution of Normal Differential Equations

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

This subjects in taught in Czech only.Main topics: 1. Introduction 2. Solution of Algebraic and Transcendent Equations 3. Computing Definite Integral 4. Solution od Systems of Linear Equations 5. Interpolation and Approximation of Functions 6. Numerical Methods for Solution of Normal Differential Equations

Compulsory literature:

BRADIE, Brian (2006). A Friendly Introduction to Numerical Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-013054-0. LEADER, JEFFERY J. (2004). Numerical Analysis and Scientific Computation. Addison Wesley. ISBN 0-201-73499-0.

Recommended literature:

HILDEBRAND, F. B. (1974). Introduction to Numerical Analysis (2nd edition ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-028761-9. QUARTERONI, Alfio a Riccardo SACCO, Fausto SALERI. Numerical Mathematics. Texts in Applied Mathematics 37. New York: Springer, 2000. ISBN 0-387-98959-5. ABELL, Martha a James BRASELTON. MATHEMATICA by Example. 4 edition. Academic Press, 2008. ISBN 978-0123743183.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Požadavky na ukončení (zápočet): 1. Aktivní účast na cvičeních, maximálně tři absence bez omluvy, znalost látky z přednášky, schopnost řešit s porozuměním zadané příklady. 2. Splnění průběžných zápočtových prácí (minimálně dvě povinnosti, z toho alespoň jedna písemka). Z maximálního počtu bodů je nutno získat alespoň 50%. Úprava podmínek pro individuální studium: Aktivní účast na cvičeních je možno nahradit písemnými úkoly podle zadání pedagoga, ostatní podmínky zůstávají.

E-learning

výuka předmětu řízena prostřednictvím kurzu v Moodle (lms.ekf.vsb.cz)

Other requirements

................................................................

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

This subjects in taught in Czech only.Main topics: 1. Introduction 2. Solution of Algebraic and Transcendent Equations 3. Computing Definite Integral 4. Solution od Systems of Linear Equations 5. Interpolation and Approximation of Functions 6. Numerical Methods for Solution of Normal Differential Equations

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Summer semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100 (100) 50 2
        Projekt Project 100  50 2
Mandatory attendence participation: Definitions Root finding. Bisection Method. Newtons Method. Order of convergence Systems of equations. Gaussian Elimination. LU decomposition Least-squares approximation Interpolation. Polynomial interpolation

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics (00) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2013/2014 Summer