151-0312/01 – Introduction to Logistics (UDL)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Petr Seďa, Ph.D.Subject version guarantorIng. Petr Seďa, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLS40 doc. Ing. Jaromír Olšovský, CSc.
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po úspěšném a aktivním prostudování předmětu Úvod do logistiky budete umět: • analyzovat a řešit vybrané případové studie; • postupovat při analýzách zásobovacích systémů; • řešit úlohy z oblasti řízení zásob; získáte: • nový pohled na možnosti uplatnění vybraných kvantitativních a kvalitativních metod v logistice; • přehled o možném využití kvantitativního aparátu; budete schopni: • samostatně řešit jednoduché i složitější úlohy spojené s logistikou;

Teaching methods

Summary

Předmět uvádí možnosti aplikací metod logistického inženýrství, a to v různých oblastech řízení nákupu, distribuce, retailingu a dopravy u obchodních i výrobních organizací.

Compulsory literature:

1. Gros, I.: Logistika. VŠCHT, Praha 1996. 2. Jindra, J.: Obchodní logistika. VŠE, Praha 1992. 3. Lambert, D. M., Stock, J. R., Ellram, L. M.: Logistika. Computer Press, Praha 2000. 4. Macurová, P., Klabusayová, N.: Logistický management. VŠB-TU Ostrava, 1999. 5. Pernica, P.: Logistický management. Radix, Praha 1998. 6. Schulte, P.: Logistika. Victoria Publ., Praha 1994. 7. Věstová, K., Labská, E., Daňo, F.: Úvod do logistiky. VŠE, Bratislava 1991.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Podstata a význam logistiky jako vědního oboru zabývajícího se řízením toků materiálu, výrobků, zboží a služeb v ekonomice 2.Vznik a vývoj logistiky v ČR a zahraničí, současný stav a očekávané budoucí trendy rozvoje u nás a ve světě. 3.Systémové pojetí logistiky, logistické procesy, logistické systémy, logistické řetězce a logistické sítě. Typologie logistických systémů. 4.Metody řízení a plánování v logistice.Metody racionalizace,automatizace a zvyšování efektivnosti v logistice. Využití matematických metod v logistice. 5.Informační technologie,logistické informační systémy a logistický management. 6.Základní přístupy k projektování a dlouhodobému plánování v logistice. 7.Sociální, právní,ekologické a mezinárodní aspekty logistiky. Pozn. přednášky jsou co 14 dnů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner