151-0313/01 – Aplikace logistických metod v marketingu (ALMM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ214 Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním prostudování předmětu Aplikace logistických metod v marketingu budete umět: • analyzovat a řešit vybrané případové studie; • postupovat při analýzách zásobovacích systémů; • využívat metody předvídání potřeb logistických výkonů v marketingu; • disponovat základními a specifickými znalostmi k problematice logistických procesů; • řešit úlohy z oblasti řízení zásob; získáte: • nový pohled na možnosti uplatnění vybraných kvantitativních a kvalitativních metod v marketingové logistice; • přehled o možném využití kvantitativního aparátu; • představu o přístupu k řešení vybraných logistických úloh; • přehled o marketingově orientovaném logistickém informačním systému; budete schopni: • rozumět významu logistiky pro marketing; • samostatně řešit jednoduché i složitější úlohy spojené s logistikou;

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět uvádí možnosti aplikací metod logistického inženýrství v marketingu, a to v různých oblastech řízení nákupu, distribuce, retailingu a dopravy u obchodních i výrobních organizací.

Povinná literatura:

[1]BAZALA, J. a kol.: Logistika v praxi, Verlag Dashöfer, Praha 2003. ISBN 80-86229-71-8 [2]CHRISTOPHER, M. Logistika v marketingu. 1st ed. Praha, Management Press, 2000. ISBN 80-7261-007-4. [3]SIXTA, J.; ŽIŽKA, M. Logistika – používané metody. 1. vydání Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2

Doporučená literatura:

[4]GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1st ed. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0421-8. [5]LAMBERT, D. M., STOCK, J. R., ELLRAM, L. M.: Logistika. Computer Press, Praha 2000. ISBN 80-7226-221-1. [6]MACUROVÁ,P., KLABUSAYOVÁ, N. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0104-3. [7]PERNICA, P.: Logistika (Supply Chain Management) pro 21. Století, Radix, Praha 2004. ISBN 80-86031-59-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinnosti jsou kontrolovány až na konci semestru.

E-learning

On-line kurz v prostředí MOODLe.

Další požadavky na studenta

Nejsou vyžadovány.Nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu 1. Význam logistiky pro marketing. - pojetí marketingu a logistiky - vztahy logistiky a marketingu - vymezení obsahu marketingové logistiky a její řízení - význam aplikací logistických metod v marketingu - marketingová logistika jako rozhraní mezi trhem a podnikem 2. Logistické systémy v jednotlivých oblastech nákupu, distribuce, retailingu a dopravy. - nákupní logistika u výrobních a obchodních organizací - distribuční logistika u výrobních a velkoobchodních organizací - logistické systémy retailingových organizací a v maloobchodním podnikání - dopravní logistické systémy 3. Metody předvídání potřeb logistických výkonů v marketingu. - prognostické metody v logistice - význam prognózování v logistice - základní pojmy z prognostiky - metody a druhy prognóz - metody benchmarkingu a mezipodnikových srovnávání - aplikace statistických metod v logistice a marketingu 4. Metody řízení a plánování logistických funkcí v oblasti nákupu, distribuce, retailingu a dopravy. - metody kapacitního a lhůtového plánování - tlačné a tažné systémy (PUSH a PULL systémy) - systémy řízení a plánování MRP I (Material Requirement Planning) a MRP II (Manufacturing Resources Planning) - systémy DRP I (Distribution Requirement Planning ) a DRP II (Distribution Resources Planning) - Just-in-time, Quick-Response, Direct Product Profitability a další systémy 5. Marketingově orientovaný logistický informační systém. - struktura a funkce LIS (Logistics Information System) - význam informací v logistických systémech - vytváření informačních logistických systémů - přenos informací v logistických systémech - úloha a funkce informačních toků v logistických systémech - telematika v logistických systémech - možnosti využití expertních systémů v logistice 6. Kvantitativní a heuristické metody v marketingové logistice. - aplikace optimalizačních úloh v marketingové logistice (matematické programování, Lagrangeovy multiplikátory a d.) - aplikace SWOT analýzy, BOX analýzy a dalších klasifikačních metod 7. Projektování integrovaných logistických systémů v marketingově řízených organizacích. - změny v pojetí logistiky vyvolané změnami ekonomického prostředí - vnitřní a vnější integrace logistického systému - integrované logistické řetězce - východiska projektování logistického managementu - projektování logistických systémů - problémy spojené s dlouhodobým řízením a plánováním vývoje logistických systémů - cíle, metody a strategie projektování logistických systémů - metody navrhování a realizace integrovaných logistických systémů (studie proveditelnosti, atd.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 43 2
        Projekt Projekt 40  20 2
        Písemka Písemka 30  15
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  8
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní