151-0315/01 – Bachelor Seminar B (BS B)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
HRU31 RNDr. Jan Hrubeš
MAJ40 PaedDr. Renata Majovská, PhD.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je zpracování a dokončení bakalářské práce. Absolvováním předmětu student: - prokazuje schopnost zpracovat zadané téma, - správně aplikovat zvolené metody, - interpretovat výsledky a obhájit je.

Teaching methods

Seminars
Individual consultations

Summary

V předmětu student zpracovává a řeší konkrétní téma bakalářské práce. Výstupem je zpracování bakalářské práce.

Compulsory literature:

Pegagog doporučí literaturu dle zaměření práce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

- pracovní verze aplikační části, - pracovní verze BP.

E-learning

Other requirements

Cílem předmětu je zpracování a dokončení bakalářské práce. Absolvováním předmětu student: - prokazuje schopnost zpracovat zadané téma, - správně aplikovat zvolené metody, - interpretovat výsledky a obhájit je.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem předmětu je zpracování a dokončení bakalářské práce. Absolvováním předmětu student: - prokazuje schopnost zpracovat zadané téma, - správně aplikovat zvolené metody, - interpretovat výsledky a obhájit je.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2010/2011 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Project Project 60  0 3
        Written exam Written test 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6234) Quantitative Methods and Decision Making in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.