151-0318/01 – Finanční matematika (FM318)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAU20 RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
DOL084 Ing. Lukáš Dolanský
HRD0001 Mgr. Zdeněk Hrdina
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je pomoci studentům hlouběji porozumět běžným pojmům z oblasti financí, a to prostřednictvím řešení konkrétních problémů. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Dokáže aplikovat základní postupy finančního rozhodování na základě konceptu časové hodnoty peněz. • Utřídí si a rozvine své dosavadní znalosti týkající se oceňování nejen tuzemských cenných papírů. • Seznámí se s problematikou imunizace portfolia dluhopisů, praktického měření rizika portfolia a jeho diverzifikací. • Osvojí si využívání finančních funkcí tabulkového procesoru MS Excel včetně jeho doplňku Řešitel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je věnován základním matematickým postupům, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Aplikace těchto postupů zahrnuje oceňování krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů, s důrazem na dluhopisy jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Vedle těchto aplikací se předmět věnuje rozličným otázkám, které se dotýkají spoření, důchodů a umořování půjček, včetně rozvíjení schopnosti finančního rozhodování spojeného s touto problematikou. V závěru kurzu se student seznámí s postupy využívanými k imunizaci portfolia dluhopisů, měření rizika portfolia a jeho diverzifikaci. K veškerým výpočtům jsou využívány finanční funkce vestavěné v tabulkovém procesoru MS Excel, včetně doplňku Řešitel..

Povinná literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vydání III., v Ekopressu II. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-18-7 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. Finanční trhy a instituce. ISBN 80-247-1633-X. FUNIOKOVÁ, Taťána. Introduction to financial mathematics. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. Series of Economics Textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017, vol. 28. ISBN 978-80-248-4081-9.

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Matematika cenných papírů. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-079-9. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-4831-3. Elektronické studijní materiály dle aktuální nabídky kurzu na webu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Jednoduché úrokování • Jednoduchý úrok • Bankovní diskont 2. Některé krátkodobé cenné papíry 3. Složené úrokování • Složený úrok a současná hodnota • Spojité úročení • Inflace a její vztah k úrokovým sazbám a cenám cenných papírů, reálná úroková míra 4. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování • Hodnotová rovnice • Výnosnost 5. Spoření • Spoření krátkodobé • Spoření dlouhodobé 6. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření 7. Důchod • Současná a koncová hodnota důchodu 8. Umořování dluhu • Úmor dluhu nestejnými splátkami • Úmor dluhu stejnými splátkami • Určení počtu anuit 9. Modely důchodů a půjček 10. Analýza cenných papírů • Obligace • Akcie • Termínové obchody 11. Úvod do rizika • Měření rizika portfolia 12. Snižování rizika diverzifikací • Ovlivňování rizika portfolia jednotlivými cennými papíry • Diverzifikace a aditivita hodnot 13. Riziko a výnos • Vztah mezi rizikem a výnosem 14. Prezentace prací studentů v týmech

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku