151-0318/05 – Finanční matematika (FM318)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
HRD0001 Mgr. Zdeněk Hrdina
RUC05 RNDr. Pavel Rucki, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je pomoci studentům hlouběji porozumět běžným pojmům z oblasti financí, a to prostřednictvím řešení konkrétních problémů. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Dokáže aplikovat základní postupy finančního rozhodování na základě konceptu časové hodnoty peněz. • Utřídí si a rozvine své dosavadní znalosti týkající se oceňování nejen tuzemských cenných papírů. • Seznámí se s problematikou imunizace portfolia dluhopisů, praktického měření rizika portfolia a jeho diverzifikací. • Osvojí si využívání finančních funkcí tabulkového procesoru MS Excel včetně jeho doplňku Řešitel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je věnován základním matematickým postupům, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Aplikace těchto postupů zahrnuje oceňování krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů, s důrazem na dluhopisy jak na tuzemském, tak na zahraničním trhu. Vedle těchto aplikací se předmět věnuje rozličným otázkám, které se dotýkají spoření, důchodů a umořování půjček, včetně rozvíjení schopnosti finančního rozhodování spojeného s touto problematikou. V závěru kurzu se student seznámí s postupy využívanými k imunizaci portfolia dluhopisů, měření rizika portfolia a jeho diverzifikaci. K veškerým výpočtům jsou využívány finanční funkce vestavěné v tabulkovém procesoru MS Excel, včetně doplňku Řešitel..

Povinná literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Vydání III., v Ekopressu II. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-18-7 CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce. Praha: Grada Publishing, 2006. Finanční trhy a instituce. ISBN 80-247-1633-X. FUNIOKOVÁ, Taťána. Introduction to financial mathematics. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. Series of Economics Textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017, vol. 28. ISBN 978-80-248-4081-9.

Doporučená literatura:

CIPRA, Tomáš. Matematika cenných papírů. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-079-9. RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. Osobní a rodinné finance. ISBN 978-80-247-4831-3. Elektronické studijní materiály dle aktuální nabídky kurzu na webu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování korespondenčních úkolů v elektronické podobě a závěrečný test.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Jednoduché úročení polhůtní, předlhůtní; bankovní a matematický diskont 2. Aplikace jednoduchého úročení pro některé krátkodobé cenné papíry 3. Složené a smíšené úročení, področní úročení 4. Složený úrok a současná hodnota, spojité úročení 5. Inflace a její vztah k úrokovým sazbám, reálná úroková míra 6. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování, hodnotová rovnice 7. Spoření krátkodobé, dlouhodobé a jeho kombinace 8. Důchod, perpetuita, současná a koncová hodnota důchodu 9. Umořování dluhu, modely důchodů a půjček, 10. Analýza cenných papírů: obligace, akcie, termínované obchody 11. Úvod do rizika: měření rizika portfolia 12. Snižování rizika diverzifikací, diverzifikace a aditivita hodnot

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 50
        Písemka Písemka 70  40
        Semestrální projekt Semestrální projekt 30  10
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku