151-0318/05 – Finanční matematika (FM318)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
HRD0001 Mgr. Zdeněk Hrdina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete umět aplikovat poznatky v praktických finančních operacích týkajících se krátkodobých cenných papírů, složeného úrokování, časové hodnoty peněz, spoření důchodů a půjček. Budete schopni vyhodnocovat riziko cenných papírů. Utřídíte a upřesníte si své intuitivní schopnosti a dosavadní deskriptivní znalosti dané oblasti. Dokážete vyjádřit své myšlenky a postupy řešení graficky. Procvičíte si užití finančních funkcí prostřednictvím výpočetní techniky. Dokážete přesně formulovat samostatně vybraný problém, navrhnete metodologii a tu uplatníte při jeho řešení. Závěry formulované v souladu se stanovenými cíli budete obhajovat v závěru semestru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je pomoci studentům hlouběji porozumět běžným pojmům z oblasti financí, a to prostřednictvím propočítávání konkrétních příkladů. Pro studenta se tímto nabízí možnost utřídit a upřesnit si své intuitivní schopnosti a dosavadní deskriptivní znalosti z uvedené oblasti. Probíraná problematika je doprovázena praktickými příklady, pro ujasnění metodických postupů výpočtů. Pro lepší pochopení jsou postupy řešení i výsledky doprovázeny graficky. Student si prakticky procvičí užití finančních funkcí prostřednictvím výpočetní techniky (MS Excel).

Povinná literatura:

CIPRA, Tomáš. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, Ekopress, Praha, 2005. ISBN 80-86119-91-2. CIPRA, Tomáš. Finanční a pojistné vzorce, GRADA Publishing, Praha, 2006. ISBN 80-247-1633-X.

Doporučená literatura:

RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého, GRADA Publishing, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6. RADOVÁ, Jarmila. Finanční matematika pro každého: příklady, GRADA Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-3584-9. Elektronické studijní materiály dle aktuální nabídky kurzu na webu

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Vypracování korespondenčních úkolů v elektronické podobě a závěrečný test.

E-learning

Není.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek: 1. Jednoduché úročení polhůtní, předlhůtní; bankovní a matematický diskont 2. Aplikace jednoduchého úročení pro některé krátkodobé cenné papíry 3. Složené a smíšené úročení, področní úročení 4. Složený úrok a současná hodnota, spojité úročení 5. Inflace a její vztah k úrokovým sazbám, reálná úroková míra 6. Časová hodnota peněz a investiční rozhodování, hodnotová rovnice 7. Spoření krátkodobé, dlouhodobé a jeho kombinace 8. Důchod, perpetuita, současná a koncová hodnota důchodu 9. Umořování dluhu, modely důchodů a půjček, 10. Analýza cenných papírů: obligace, akcie, termínované obchody 11. Úvod do rizika: měření rizika portfolia 12. Snižování rizika diverzifikací, diverzifikace a aditivita hodnot

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (180) 55
        Korespondenční úkoly Semestrální projekt 20  15
        1. průběžná písemka Písemka 40  20
        2. průběžná písemka Písemka 40  20
        Souhrná písemka Písemka 80  40
        1. průběžná písemka - 2. pokus Písemka 0  0
        2. průběžná písemka - 2. pokus Písemka 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku