151-0320/01 – Pojistná matematika (PMnav)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuMgr. Taťána Funioková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jan Hrubeš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRU31 RNDr. Jan Hrubeš
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je analyzovat postupy používané k pojistně-matematickým výpočtům v kontextu jejich historického vývoje, identifikovat jejich přednosti a slabiny a formulovat obecné principy, na nichž jsou tyto postupy založeny. Studenti by po absolvování předmětu měli těmto principům rozumět natolik, aby dokázali samostatně navrhovat modifikace známých výpočtů a posoudit jejich aplikovatelnost v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s fundamentálními výsledky současné pojistné matematiky na takové úrovni, aby byli schopni dále samostatně a tvořivě v této oblasti pracovat. Studenti budou seznámeni s modely rizika v pojištění, hlavními demografickými charakteristikami, používanými v oblasti životního pojištění, modely pro výpočty netto- a bruttopojistného jak v životním, tak v neživotním pojištění, s hlavními principy výpočtu pojistných rezerv a modelů zajišťování. Rovněž budou diskutovány některé aktuální otázky, týkající se např.penzijních systémů, zajišťování či solventnosti pojistitele.

Povinná literatura:

CIPRA, T.: Pojistná matematika, teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 411 s. ISBN 80-86929-11-6. PACÁKOVÁ, V.: Aplikovaná poistná štatistika. 3.vyd. Bratislava: IURA Edition, 2004. 261 str. ISBN 80-8078-004-8.

Doporučená literatura:

CIPRA, T.: Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnicví. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 271 s. ISBN 80-86119-54-8. KOSCHIN, F.: Aktuárská demografie (úmrtnost a životní pojištění). 2. vyd. Praha: VŠE, 2000. 123 s. ISBN 80-245-0022-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 projekty: -pojištění pro případ dožití a pojištění důchodu za jednorázové pojistné -pojištění pro případ smrti za jednorázové pojistné -pojištění za běné pojistné

E-learning

http://moodle.vsb.cz/vyuka/

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Modely rizika v pojišťovnictví metody oceňování pojistného rizika Pravděpodobnostní rozdělení pojistných nároků principy výpočtu pojistného princip ekvivalence Životní pojištění - modelování úmrtnosti dekrementní řád vymírání populace úmrtnostní tabulky vyhlazování úmrtnostních tabulek metoda časového posunu, rizika selekce a antiselekce skupinová rizika komutační čísla Základní druhy životního pojištění a jejich ocenění všeobecné podmínky pojištění osob kalkulace pojistného v životním pojištění kapitálová pojištění pojištění důchodu bruttopojistné Zdravotní aspekty životního pojištění lékařský underwriting úrazové a invalidní pojištění soukromé zdravotní pojištění Pojištění více životů a skupinová pojištění Rezerva pojistného životních pojištění nettorezerva, bruttorezerva ukládací a riziková část pojistného Výpočty založené na rezervě pojistného životních pojištění odbytné redukce při neplacení pojistného podíl na zisku Moderní postupy a produkty životního pojištění profit testing, implicitní hodnota životní pojišťovny flexibilní produkty životního pojištění investiční životní pojištění Penzijní pojištění příspěvkově a dávkově definované penzijní plány financování penzijního pojištění Tarifní skupiny a základní ukazatele v neživotním pojištění základní statistické podklady a ukazatele kalkulace pojistného v neživotním pojištění Pojistné rezervy v neživotním pojištění trojúhelníková schémata rezerva na vyrovnání mimořádných rizik Matematické modelování v neživotním pojištění modely počtu pojistných nároků, modely výše škod, složené pojistné modely pojistné modely v čase pravděpodobnost ruinování systémy bonus-malus Zajišťování proporcionální zajištění neproporcionální zajištění

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  10
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku