151-0321/01 – Aplication of logistics metods (ALM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ214 Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude seznámen se základními nástroji pro podporu rozhodování z oblasti výrobní, distribuční a zásobovací logistiky, které nacházejí široké uplatnění v praktických oblastech. Studen bude schopen: - analyzovat, formulovat a řešit vybrané úlohy na reálných datech, - realizovat řešení úloh ve výpočetním prostředí MS Excel, - realizovat řešení úloh v profesionálním optimalizačním nástroji Xpress-Ive.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Logistika je obor, který disponuje širokým aparátem metod, který využívá k řešení problémů z vlastní oblasti. Tento aparát metod je však možné úspěšně aplikovat i na řadu problémů z jiných oblastí (ekonomika, marketing, zemědělství, doprava, telekomunikace, finance, apod.). Představení a aplikace vybraných kvantitativních logistických metod na základní problémy z praktických oblastí bude primárním cílem tohoto předmětu.

Compulsory literature:

SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika - používané metody. Computer Press, Brno, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2. PALÚCH, S., PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2016, ISBN 80-8070-636-0. BRAMEL, J., CHEN, X. and SIMCHI-LEVI, D. The Logic of Logistic. 3rd Edition. Springer: New York, 2014, ISBN 978-1-4614-9184-4.

Recommended literature:

GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8. JANÁČEK, J. Optimalizace na dopravních sítích. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2002, ISBN 80-8070-031-1. RAY, S.S. Graph Theory with Algorithms and its Applications. Springer: New York, 2013, ISBN 978-81-322-0749-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

There are no additional requirements for student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OUTLINE 1. The importance of logistic methods as a decision support tool. 1.1 The initial insight into the problem: - definition of logistic, - the importance of logistic methods in practice. 1.2 Methods used in logistic: - Distribution of methods: - - exact: statistical, operational analysis method, simulation, prognostic. - - heuristic: expert systems, methods of creative thinking. 1.3 Theoretical description of each method with reference to the future application in practice. 2. Application of logistic methods in purchase, supply and storage. 2.1 The importance of purchase, supply and storage. 2.2 Selection of suppliers and their evaluation: - ABC analysis, - multi-criteria decision analysis. 2.3 Inventory management. 2.4 Inventory management models: - static models of inventory theory, - dynamic model of inventory theory. 2.5 Optimization in terms of purchasing, supply and storage: - optimal location of warehouse, - optimal use of the loading area. 3. Application of logistic methods in the transport sector. 3.1 Traffic and transportation. 3.2 Formulation of transport tasks: - transport tasks with an excess capacity, - transport tasks with an excess of requirements, - transport tasks with containers. 3.3 Trace tasks: - tasks focused on an operation of vertex, - tasks focused on an operation of edge. 3.4 Mathematical models of transport tasks. 4. Application of logistic methods in distribution. 4.1 Distribution systems: - types of distribution systems, - structure of distribution systems, - distribution system function, - formulation of tasks in distribution systems. 4.2 Mathematical models of distribution systems. 4.3 Uncertainty in models of distribution systems. 5. Application of logistic methods in management and decision-making. 5.1 Application and importance of logistic methods in management and decision-making and in customer service. 5.2 Basic concepts of the queuing theory. 5.3 Basic systems of the queuing theory: - the queuing system without queues, - the queuing system with the limited queue, - the queuing system with infinite queue. 5.4 Methods of network analysis: - the critical path methods, - the Gantt chart. 5.5 Material requirement planning. 6. Application of prognostic methods in practice. 6.1 The importance of forecasting. 6.2 Basic concepts of forecasting. 6.3 Methods and types of forecasts. 6.4 Prognostic models: - moving average method, - time series, - regression models.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100 (100) 52 3
        Písemka Written test 40  21
        Projekt Project 60  31
Mandatory attendence participation: One unexcused absence is possible.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter