151-0321/01 – Aplikace logistických metod (ALM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ214 Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude seznámen se základními nástroji pro podporu rozhodování z oblasti výrobní, distribuční a zásobovací logistiky, které nacházejí široké uplatnění v praktických oblastech. Studen bude schopen: - analyzovat, formulovat a řešit vybrané úlohy na reálných datech, - realizovat řešení úloh ve výpočetním prostředí MS Excel, - realizovat řešení úloh v profesionálním optimalizačním nástroji Xpress-Ive.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Logistika je obor, který disponuje širokým aparátem metod, který využívá k řešení problémů z vlastní oblasti. Tento aparát metod je však možné úspěšně aplikovat i na řadu problémů z jiných oblastí (ekonomika, marketing, zemědělství, doprava, telekomunikace, finance, apod.). Představení a aplikace vybraných kvantitativních logistických metod na základní problémy z praktických oblastí bude primárním cílem tohoto předmětu.

Povinná literatura:

SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika - používané metody. Computer Press, Brno, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2. PALÚCH, S., PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2016, ISBN 80-8070-636-0. BRAMEL, J., CHEN, X. and SIMCHI-LEVI, D. The Logic of Logistic. 3rd Edition. Springer: New York, 2014, ISBN 978-1-4614-9184-4.

Doporučená literatura:

GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8. JANÁČEK, J. Optimalizace na dopravních sítích. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2002, ISBN 80-8070-031-1. RAY, S.S. Graph Theory with Algorithms and its Applications. Springer: New York, 2013, ISBN 978-81-322-0749-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA 1. Význam logistických metod jako nástroje pro podporu rozhodování. 1.1 Úvodní vhled do problematiky: - vymezení logistiky, - význam aplikací logistických metod v praktických oblastech. 1.2 Metody používané v logistice: - rozdělení metod: - - exaktní: statistické, metody operační analýzy, simulační, prognostické. - - heuristické: expertní systémy, metody tvořivého myšlení. 1.3 Teoretický popis jednotlivých metod s odkazem na budoucí aplikace v praktických oblastech. 2. Aplikace logistických metod v oblasti nákupu, zásobování a skladování. 2.1 Role nákupu, zásobování a skladování. 2.2 Výběr dodavatelů a jejich hodnocení: - ABC analýza, - vícekriteriální rozhodování. 2.3 Řízení zásob. 2.4 Modely řízení zásob: - statické modely teorie zásob, - dynamické modely teorie zásob. 2.5 Optimalizace v podmínkách nákupu, zásobování a skladování: - optimální umístění skladu, - optimální využití ložné plochy. 3. Aplikace logistických metod v oblasti dopravy. 3.1 Doprava a přeprava. 3.2 Formulace dopravních úloh: - dopravní úlohy s přebytkem kapacit, - dopravní úlohy s přebytkem požadavků, - dopravní úlohy s kontejnery. 3.3 Trasovací úlohy: - úlohy zaměřené na obsluhu (vrcholu), - úlohy zaměřené na obsluhu (hrany). 3.4 Matematické modely dopravních úloh. 4. Aplikace logistických metod v oblasti distribuce. 4.1 Distribuční systémy: - druhy distribučních systémů, - struktura distribučních systémů, - funkce distribučních systémů, - formulace úloh v distribučních systémech. 4.2 Matematické modely distribučních systémů. 4.3 Neurčitost v modelech distribučního systému. 5. Aplikace logistických metod v oblasti řízení a rozhodování. 5.1 Uplatnění a význam logistických metod v řízení a rozhodování a při obsluze zákazníka. 5.2 Základní pojmy z teorie hromadné obsluhy (teorie front). 5.3 Základní systémy teorie hromadné obsluhy (teorie front): - systém hromadné obsluhy bez fronty, - systém hromadné obsluhy s omezenou frontou, - systém hromadné obsluhy s nekonečnou frontou. 5.4 Metody síťové analýzy: - metoda kritické cesty, - Ganttův diagram. 5.5 Material requirement planning. 6. Aplikace prognostických metod v praktických oblastech. 6.1 Význam prognózování. 6.2 Základní pojmy z prognostiky. 6.3 Metody a druhy prognóz. 6.4 Prognostické modely: - metoda klouzavých průměrů, - časové řady, - regresní modely.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 52 3
        Písemka Písemka 40  21
        Projekt Projekt 60  31
Rozsah povinné účasti: Jedna neomluvená absence ve cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní