151-0321/02 – Aplication of logistics metods (ALM)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.Subject version guarantorIng. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ214 Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student bude seznámen se základními nástroji pro podporu rozhodování z oblasti výrobní, distribuční a zásobovací logistiky, které nacházejí široké uplatnění v praktických oblastech. Studen bude schopen: - analyzovat, formulovat a řešit vybrané úlohy na reálných datech, - realizovat řešení úloh ve výpočetním prostředí MS Excel, - realizovat řešení úloh v profesionálním optimalizačním nástroji Xpress-Ive.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Logistika je obor, který disponuje širokým aparátem metod, který využívá k řešení problémů z vlastní oblasti. Tento aparát metod je však možné úspěšně aplikovat i na řadu problémů z jiných oblastí (ekonomika, marketing, zemědělství, doprava, telekomunikace, finance, apod.). Představení a aplikace vybraných kvantitativních logistických metod na základní problémy z praktických oblastí bude primárním cílem tohoto předmětu.

Compulsory literature:

SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika - používané metody. Computer Press, Brno, 2009, ISBN 978-80-251-2563-2. PALÚCH, S., PEŠKO, Š. Kvantitatívne metódy v logistike. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2016, ISBN 80-8070-636-0. BRAMEL, J., CHEN, X. and SIMCHI-LEVI, D. The Logic of Logistic. 3rd Edition. Springer: New York, 2014, ISBN 978-1-4614-9184-4.

Recommended literature:

GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada Publishing, Praha, 2003, ISBN 80-247-0421-8. JANÁČEK, J. Optimalizace na dopravních sítích. Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, 2002, ISBN 80-8070-031-1. RAY, S.S. Graph Theory with Algorithms and its Applications. Springer: New York, 2013, ISBN 978-81-322-0749-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet: - aktivní účast na cvičení, - zpracování semestrálního projektu (min 23 b, max 45 b). Zkouška: - výpočetní řešení příkladu (min 18 b, max 35 b), - ústní otázky ze zadaných okruhů (min 10 b, max 20 b).

E-learning

Other requirements

There are no additional requirements for student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Origin and importance of logistics. Division of logistics. Methods used in logistics. 2. Graph theory and linear programming, introduction, basic terms, optimization tool Xpress-IVE, MS Excel - Solver. 3. Transport and distribution logistics, introduction, basic terms, transport network and its model, calculation of shortest paths and distance matrices. 4. Transport task and its variants, classical transport task, multi-commodity transport task, transport task with losses, multiple transport task, transport task with intermediate storage. 5. TSP problems, Euler paths. 6. Distribution systems, introduction, basic terms, location-allocation problems. 7. Decomposition - covering tasks, (p-median, p-center). 8. Supply logistics, introduction, basic terms, characteristics of supply tasks. 9. Basic models of inventory management. Schedule of deliveries. 10. Multi-criteria decision-making, introduction to the problem, basic terms, calculation of criteria weights, selection of the optimal variant. 11. Queueing theory - introduction, basic terms, systems with rejection, with infinite, with limited queue length. 12. Manufacturing logistics, introduction, basic concepts, schedule theory, network planning methods.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 40 (40) 20
                Písemka Written test 40  20
        Examination Examination 60 (60) 31 3
                Písemná část Written examination 42  22
                Ústní část Oral examination 18  9
Mandatory attendence participation: One unexcused absence in seminars.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0688A050001) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer