151-0323/01 – Metody řízení a rozhodování ve financích (MŘRF)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu Metody řízení a rozhodování ve financích se studnet - seznámí s exaktními metodami používanými voblasti financí (matematika, statistika, operační výzkum), - bude umět vysvětlit podstatu těchto přístupů, - naučí se aplikovat tyto přístupy v případových studiích - prováže znalosti a zkušenosti teoretické (mikro, mezzo a makroekonomie) a odborné ekonomické (marketing, management, finance, podniková ekonomika, atp.). - naučí se pracovat se softearem SPSS.

Vyučovací metody

Anotace

Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita do značné míry ovlivňuje efektivnost i výsledky návazných ekonomických činností. V předmětu Metody řízení a rozhodování ve financích student využije poznatky získané v exaktních (matematika, statistika, operační výzkum), teoretických (mikro, mezzo a makroekonomie) i odborných ekonomických předmětech (marketing, management, finance, podniková ekonomika, atp.) a naučí se s jejich pomocí řešit různé úlohy z oblasti manažerského řízení a rozhodování. Pozornost je věnována především těm řídícím a rozhodovacím metodám, které lze využít v oblasti financí. Důraz je přitom kladen na použití uvedených metod v ekonomické praxi, která si klade stále větší nároky na odbornost manažerů nejen v oblasti financí.

Povinná literatura:

1.Arlt, Josef: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. GRADA Publishing, 1999. 2.ARLT, J. ;ARLTOVÁ, M.: Finanční časové řady. 1. vydání Grada Publishing, Praha, 2003. 220 stran. ISBN 80-247-0330-0 3. Gujarati, D. N.: Basic Econometrics, 4. Ed., Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4 4.FOTR, Jiří - DĚDINA, Jiří - HRUZOVÁ, Helena: Manažerské rozhodování. 2. aktualiz. vyd. Eko-press, Praha 2000. 229 stran. ISBN 80-86119-20-3. 5.HRUZOVÁ, H. - RICHTER, J. - ŠVECOVÁ, L.: Manažerské rozhodování (cvičebnice s řešenými příklady). 1. vydání VŠE, Praha 2001. 186 stran. 6.FOTR, Jiří - HRUZOVÁ, Helena: Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry. VŠE, Praha 1996. 135 stran. ISBN 80-7079-559-X. 7.Brooks, Ch.: Introductory econometrics for finance. Cambridge, 2002. ISBN 0-521-79018-2 8.Heij, Ch. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford, 2004. ISBN 0-19-926801-0 9.Podkladové materiály ke studiu budou v rámci institutu Inovace vzdělávání na odkazu: http://iiv.vsb.cz Student se po nalogování do systému získá přístup ke studijním materiálům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do teorie rozhodování (definice základních pojmů) 2.Metody rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty 3.Vícekritériální rozhodování ve financích 4.Regresní analýza jako nástroj finanční analýzy 5.Analýza finančních časových řad 6.Metody rozhodování na bázi teorie her s aplikací na investiční varianty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (05) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku