151-0323/01 – Decision Making Methods in Finance (MŘRF)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
NEV050 doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V předmětu Metody řízení a rozhodování ve financích se studnet - seznámí s exaktními metodami používanými voblasti financí (matematika, statistika, operační výzkum), - bude umět vysvětlit podstatu těchto přístupů, - naučí se aplikovat tyto přístupy v případových studiích - prováže znalosti a zkušenosti teoretické (mikro, mezzo a makroekonomie) a odborné ekonomické (marketing, management, finance, podniková ekonomika, atp.). - naučí se pracovat se softearem SPSS.

Teaching methods

Summary

The subject Desicion Making Methods in Finance follow student's knowledge from exact subjects (Mathematics, Statistics, Operation Research) and economics (Marketing, Management, Finance,...). Students improve their experience and knowledge by solving of manager problems using sophisticated methods.

Compulsory literature:

1. Gujarati, D. N.: Basic Econometrics, 4. Ed., Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4 2.Brooks, Ch.: Introductory econometrics for finance. Cambridge, 2002. ISBN 0- 521-79018-2 3.Heij, Ch. et al: Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford, 2004. ISBN 0-19-926801-0 9.Podkladové materiály ke studiu budou v rámci institutu Inovace vzdělávání na odkazu: http://iiv.vsb.cz/moodle_menu.htm. Student se po nalogování do systému získá přístup ke studijním materiálům.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do teorie rozhodování (definice základních pojmů) 2.Metody rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty 3.Vícekritériální rozhodování ve financích 4.Regresní analýza jako nástroj finanční analýzy 5.Analýza finančních časových řad 6.Metody rozhodování na bázi teorie her s aplikací na investiční varianty

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (05) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner