151-0330/01 – Aplikace metod předvídání v ekonomice (INECON)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER417 Ing. Josef Černý
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
KUB33 Mgr. Aleš Kubíček
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - umět popsat a aplikovat proces analýzy ekonomických časových řad, - pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy, - zvolit a využít možnosti a vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů, - vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu, - využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Analýza ekonomických časových řad (základní charakteristiky, grafická analýza časových řad, transformace časových řad, dekompozice časových řad) 2. Vícerozměrné (ne)lineární regresní modely (formulace modelu, odhadování modelu vhodnou metodou, specifikace modelu, předpoklady aplikace metod) 3. Verifikace odhadnutého regresního modelu (statistická verifikace, ekonometrická verifikace (problematika autokorelace, heteroskedasticity, multikolinearity), ekonomická verifikace). 4. Predikce ( typologie predikce, predikce bodová a intervalová, predikce ex-post a ex-ante, míra přesnosti předpovědí). 5. Testování normality rezidudí (grafické testy, sofistikované testy).

Povinná literatura:

......................................................................

Doporučená literatura:

......................................................................

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování korespondenčního úkolu KÚ1 a zápočtového projektu ve skupině 2-3 studenti na obecné téma „Predikce prostřednictvím vícerozměrného regresního modelu“. Předložený projekt budou všichni autoři projektu obhajovat ve stejný termín a budou prokazovat, že tomu, co dělali v modelu rozumí. Název projektu bude mít konkrétní a bude v souladu s obsahem projektu. Termíny a hodnocení činnosti: - korespondenční úkol KÚ1 – nejpozději odevzdán v Moodle do 12.3.2009 (23:55) u prv-ního studenta dle seznamu autorů projektu. Struktura KÚ1 je v souladu s body 1-4 u zá-počtového projektu tj. lze maximálně získat 28 bodů. Požadavky na výchozí model v KÚ 1: alespoň 3-4 nezávislé proměnné na počátku, minimální hodnota R2 větší než 0,5; statis-ticky významné parametry; ekonomická významnost parametrů, minimálně 30 pozorován, data i 2. pololetí 2009. - zápočtový projekt (maximálně 75 bodů ) – odevzdat v tištěné podobě cvičícímu (pou-ze ve Wordu) a zároveň elektronicky zazipované soubory v Moodlu u prvního studenta v seznamu autorů – vše do 16.5.2009 (23:55). - aktivní přístup na cvičeních – hodnotí se průběžně – max 10 bodů ( bude zohledněno i při vyplnění dotazníku k hodnocení výuky). Soubory vkládané do Moodlu budou pojmenovány dle příjmení autorů projektu. Celkové je možné získat maximálně 85 bodů, na zápočet je minimální úroveň 45 bodů. Odevzdání KÚ1 po termínu = stržení 10 bodů, odevzdání zápočtového projektu po ter-mínu = stržení 10 bodů z hodnocení. Studenti s individuálním studijním plánem a studenti studující v rámci programu ERASMUS v zahraničí se musí nejpozději do 14 dnů po zahájení semestru domluvit s garantem předmětu a vyučujícím na termínech zpracování korespondenčního úkolu a odevzdání zápočtového pro-jektu. Požadovaná struktura zápočtového projektu je uvedena v následující příloze „Minimální po-žadavky na strukturu a obsah projektu“.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Jednorozměrné časové řady 2.Vícerozměrné regresní modely 3.Statistická verifikace odhadnutých regresních modelů 4.Ekonometrická verifikace odhadnutých regresních modelů 5.Predikce Cvičení volně navazují na přednášky a dají se i dle potřeb studentů přizpůsobovat jejich požadavkům.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku