151-0333/01 – Statistika G (Stat G)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR138 Ing. Pavlína Forstová Kuráňová, Ph.D.
LOR21 Mgr. Kristina Lorencová
POM68 RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je: - naučit prezentovat datový soubor pomocí tabulek, grafů a číselných charakteristik, - seznámit s částí teorie pravděpodobnosti, zvláště pak s pojmem náhodná proměnná, který je jedním z nástrojů pro popis neurčitosti reálných ekonomických situací, - naučit používat základní typy pravděpodobnostních rozdělení při řešení praktických úloh, - obeznámit s principy některých metod statistické indukce a jejich použití pro odhadování a testování populačních parametrů, - nahlédnout do regresní a korelační analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky.

Povinná literatura:

Výukové materiály jednotlivých přednášejících, dostupné v IIS nebo Moodle.

Doporučená literatura:

Budíková, M., Králová, M., Maroš, B.: Průvodce základními statistickými metodami. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3243-5. Doležalová, J., Pavelka, L.: Praděpodobnost a statistika. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0948-6. Friedrich, V.: Statistika 1. Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2002. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2006, ISBN 80-7367-123-9. Hradecký, P., Turčan, M., Madryová, A.: Pravděpodobnost. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0679-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - zápočtová písemka během semestru (max. 30 bodů), - vypracování a včasné odevzdání projektu (max. 15 bodů). Minimální počet bodů k udělení zápočtu: 23 bodů. Podmínky pro individuální studijní plán: Totéž, účast ve cvičeních je možno nahradit vypracováním úloh zadaných vyučujícím.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních, - zápočtová písemka během semestru (max. 30 bodů), - vypracování a včasné odevzdání projektu (max. 15 bodů). Minimální počet bodů k udělení zápočtu: 23 bodů. Podmínky pro individuální studijní plán: Totéž, účast ve cvičeních je možno nahradit vypracováním úloh zadaných vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0342 Mat G Matematika G Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Jevová algebra. Náhodný pokus, náhodný jev, opačný jev. Operace s jevy. 2. Úvod do pravděpodobnosti. Pravděpodobnost součtu, vzájemně neslučitelné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů, pravděpodobnost součinu. Bayesův vzorec. 3. Diskrétní náhodná veličina. Přehled diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. 4. Spojitá náhodná veličina. Přehled spojitých rozdělení pravděpodobnosti. 5. Speciální rozdělení spojité náhodné veličiny. Limitní věty. 6. Statistický soubor, statistická šetření. Uspořádání dat, grafy. 7. Číselné charakteristiky. Míry polohy. 8. Míry variability. 9. Charakteristiky tvaru rozdělení. 10. Dvourozměrný statistický soubor, korelační koeficient. 11. Jednoduchá lineární regrese. 12. Populace, výběr, statistická indukce - předběžný náhled. 13. Odhady. Bodové odhady, intervalové odhady populačních charakteristik. 14. Pincipy testování hypotéz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Písemka Písemka 30  0
                Projekt Projekt 15  0
        Zkouška Zkouška 55  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok