151-0337/01 – Matematika D (Mat D)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEN02 Mgr. Marian Genčev, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu Matematika D je systematické studium a fixace některých význačných poznatků z teorie reálných a komplexních posloupností, teorie nekonečných číselných a funkčních řad a také algoritmů řešení diferenčních rovnic. Student se naučí pracovat s pojmem číselná a funkční posloupnost a bude umět použít tyto pojmy ve vztahu k nekonečným řadám čísel a funkcí, které poskytují velmi efektivní aparát pro studium některých náročnějších modelů a jevů v praxi. Cílem je také seznámení s metodou matematické indukce a algoritmy řešení diferenčních rovnic. Těžištěm znalostí bude koncept nekonečné řady a práce s ním.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na poznatky získané v kurzech Matematika A a Matematika B a rozšiřuje významným způsobem oblast reálných a komplexních posloupností, teorii nekonečných číselných a funkčních řad a uvádí základní algoritmy pro řešení některých typů diferenčních rovnic. Předmět tak může poskytnout dobré prostředky pro studium dalších kvantitativních a kvalitativních vazeb v ekonomii. Struktura kurzu přispívá k rozvoji logického myšlení a přesného vyjadřování.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Diferenciální počet – funkce jedné proměnné, definiční obor, vlastnosti funkcí, elementární funkce, limita funkce, derivace funkce, průběh funkce. 2. Integrální počet – neurčitý integrál, určitý integrál, nevlastní integrál. 3. Diferenciální rovnice – obyčejná diferenciální rovnice prvního řádu, obyčejná diferenciální rovnice druhého řádu. 4. Diferenční rovnice – posloupnost, diference posloupnosti, diferenční rovnice prvního řádu, diferenční rovnice vyšších řádů. 5. Posloupnosti a řady – posloupnost, řada čísel, konvergence řady, absolutní konvergence řady, divergence řady, kritéria konvergence.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku