151-0343/01 – Počítačová podpora matematiky (PPM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Seznámíte se s kategorií CAS programů a naučíte se používat počítač jako chytřejší „kalkulačku“ s novými efektivními nástroji na řešení určitých typů úloh. • Naučíte se řešit vybrané úlohy z různých oblastí ekonomie (ale nejen ekonomie) s využitím CAS programu Maxima. • Získáte přehled o nových a relativně jednoduchých metodách řešení úloh, které pro Vás dosud byly řešitelné jen obtížně nebo vůbec ne. • Matematika se díky počítači a CAS programům stane Vaším spojencem při řešení úloh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka mnoha ekonomických předmětů je úzce spjata s výukou matematiky. Cílem výuky matematiky na ekonomické fakultě je především vybavit studenta dostatečným souborem matematických metod vhodných ke kvantitativnímu vyjadřování vztahu a vývoje ekonomických veličin a k vystižení jejich vzájemných závislostí. Předmět Počítačová podpora matematiky se snaží integrovat matematické a ekonomické znalosti studentů do jednoho celku, a to s využitím matematických počítačových programů. Díky použití těchto programů se mohou studenti více soustředit na pochopení řešeného problému a možnost jeho aplikace v praxi. Předmět má charakter praktických cvičení v počítačové učebně. Při výuce se využívá CAS program Mathematica, který je využíván ve výuce i na mnoha zahraničních univerzitách. Tento předmět by si měli vybírat zejména studenti, kteří uvažují o využití matematických a kvantatitativních metod ve svých bakalářských a diplomových pracích.

Povinná literatura:

FRIEDRICH, Václav. Mathematica pro nematematiky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2012.

Doporučená literatura:

DOBRAKOVOVÁ, Jana, Monika KOVÁČOVÁ a Viera ZÁHONOVÁ. MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov: študijné materiály. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89313-19-8 DOBRAKOVOVÁ, Jana, Monika KOVÁČOVÁ a Viera ZÁHONOVÁ. MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov: tréningové materiály. 1. vyd. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89313-20-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Požadavky na ukončení (zápočet): Všechny úkoly se řeší v prostředí CMS Moodle. Úkoly jsou termínované, dodržení termínů hlídá aplikace Kalendář. a) Úvodní "seznamovací" workshop (15 bodů). b) Splnění 3 průběžných domácích úloh (3 x 20 bodů). c) Závěrečný teoretický test (10 bodů). K získání zápočtu je třeba získat minimálně 45 bodů. Průběžné domácí úkoly je třeba splnit minimálně na 10 bodů každý.

E-learning

Výuka předmětu je podporována e-learningovým kurzem v CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

*************************************************

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0300 Mat A Matematika A Povinná
151-0301 Mat B Matematika B Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení probíhají v počítačové učebně s nainstalovaným programem Maxima. 1. CAS programy a jejich využití 2. Algebraické výrazy a jejich úpravy 3. Lineární algebra, operace s maticemi 4. Řešení rovnic a jejich soustav 5. Funkce jedné proměnné a její graf 6. Derivace funkce jedné proměnné 7. Aplikace diferenciálního počtu 8. Funkce více proměnných, parciální derivace 9. Průběh funkcí více proměnných 10. Integrální počet 11. Aplikace integrálního počtu 12. Diferenciální a diferenční rovnice Jednotlivá témata budou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku