151-0344/01 – Logické postupy a metody (LPM)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámíte se s logikou jako jedním z klasických pilířů evropské tradice myšlení. Připomenete si historii vzniku klasické antické logiky a jejích základních kamenů - výroků a množin. Ukážete si, jak se v průběhu dvou tisíciletí logika změnila a jak je vnímána dnes. 2. Studium logiky vás donutí zamyslet se nad nelineární stavbou lidských myšlenek, nad funkcí obou hemisfér lidského mozku a naučíte se odhalovat formálně chybné myšlenkové postupy, se kterými se v praxi můžete běžně setkat. 3. S využitím kognitivních technologií a programu Scratch 2.0 si připomenete zásady koncepčního algoritmického a kreativního myšlení, konstruktivismus a konstrucionismus. V tomto programu budete vytvářet mikrosvěty s jejich vlastní vnitřní logikou. Díky tomuto programu se naučíte pracovat s pojmy jako "fraktál", "agent", "mikrosvět", "rekurze" a podobně, se kterými byste se jinak seznamovali možná jen komplikovaně a povrchně.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Logické postupy a metody učí budoucího ekonoma hravou formou správnému usuzování a logickému myšlení. Předmět je zaměřen na zdokonalení a změnu myšlení studentů, přičemž je orientován prakticky, tedy především na získání dovedností využitelných v praxi moderního manažera. Předmět je založen na moderních kognitivních teoriích, že lidské myšlení lze trénovat a zdokonalovat, jen se musí postupovat zvolna a rovnoměrně rozvíjet logiku i intuici, tedy obě hemisféry lidského mozku. V předmětu je využit počítačový program Scratch 2.0 (zdokonalená verze programu Logo), který byl vyvinutý na univerzitě MIT v Massachusetts, kde se využívá ve výuce i v tréninku logického myšlení budoucích odborníků. Předmět nevyžaduje hlubší než středoškolské znalosti z matematiky ani informatiky, jedinou skutečnou prerekvisitou je chuť přemýšlet, objevovat a hrát si.

Povinná literatura:

FRIEDRICH, Václav a Renata MAJOVSKÁ. Elektronické studijní opory k předmětu Logické postupy a metody [online]. Moodle na VŠB TU Ostrava, 2009 - 2017. Dostupné z: http://lms.vsb.cz. SOUSEDÍK, Prokop. Logika pro studenty humanitních oborů. Třetí vydání. Vyšehrad, Praha 2008. ISBN 978-80-7021-970-6. Getting Started with SCRATCH: version 2.0 [online]. MIT Media Lab, 2013. Dostupné z: http://scratch.mit.edu/.

Doporučená literatura:

SVATEK, Jan a Ludmila DOSTÁLOVÁ. Logika pro humanistiku. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-54-6. BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2007. 165 stran. ISBN 978-80-7367-200-3. HILLIS W. Daniel. Vzor v kameni. 1. vyd. Praha 2: Academia, 2003. ISBN 989-80-200-1067-4. BADGER, Michael. Scratch 1.4: Beginner's Guide. Packt Publishing, 2009. ISBN 978-1-847-1967-67.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: Zápočet – splnit povinnosti zadané ve cvičení a v řídicím prostředí Moodle. a) Esej – student by měl nejen znát problematiku předmětu, který studuje, ale měl by se umět nad ním zamyslet a vyjádřit. V tomto úkolu je cílem napsat esej na dané téma. Přitom je třeba respektovat zadané téma i rozsah, jinak bude úkol bodově penalizován. Eseje jsou studenty vzájemně hodnoceny (samozřejmě anonymně). Lze získat maximálně 25 bodů, minimum není stanoveno. b) Test – souhrnný test, který ověří znalosti i schopnost aplikovat dané metody a využívat podpůrné počítačové programy). Souhrnný test je povinný a je hodnocen 30 body, přičemž je třeba získat minimálně 15 bodů. Test lze opravovat, počítá se lepší výsledek. c) Volná kompozice – student si vybere jeden z nabízených úkolů, který zpracuje a odevzdá s využitím vhodného počítačového programu (NetLOGO nebo Prolog). Také tyto kompozice jsou studenty vzájemně hodnoceny (samozřejmě anonymně). Lze získat maximálně 30 bodů, minimum není stanoveno. Nutnou podmínkou k získání zápočtu je získání 45 bodů ze všech úkolů dohromady.

E-learning

Výuka probíhá s e-learningovou podporou v CMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do moderní logiky 2. Proces myšlení a mentální mapování 3. Klasická výroková logika 4. Predikátová logika 5. Množinová logika a mohutnost 6. Sylogismy a jejich řešení 7. Formální teorie a znalosti OSNOVA CVIČENÍ: 1. Úvod do předmětu 2. Jednoduché logické úlohy 3. Logické úlohy s výroky a predikáty 4. Booleova algebra při řešení logických úloh 5. Tvůrčí mentální mapy na cestě k úspěchu 6. Stavba algoritmů v jazyce LOGO 7. Od želví grafiky k fraktální geometrii 8. LOGO jako učící se systém 9. Řešení logických úloh s využitím množin 10. Sylogismy a jejich dokazování 11. Dotazování v jazyce Prolog 12. Budování znalostí v jazyce Prolog Cvičení ve 13. a 14. týdnu slouží jako rezerva a pro splnění povinných zápočtových úkolů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti: účast na cvičení je povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku