151-0350/01 – Analýza časových řad (AČŘ)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuIng. Petr Seďa, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Seďa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED02 Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je vhodný pro studenty s makroekonomickým zaměřením, ale i pro oblast podnikových a marketingových analýz, a rovněž pro studenty managementu. Po úspěšném absolvování bude student schopen analyzovat a modelovat ekonomické časové řady a vytvářet jejich predikci. Student bude umět vysvětlit základní pojmy a metody modelování ekonomických časových řad.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu a předvídání dynamiky vývoje ekonomických časových řad. Jeho cílem je seznámit studenty s modely ekonomických časových řad a jejich praktickým využitím. Používá se softwarový produkt SPSS a MS Excel. Rámcová osnova přednášek: 1. Základní pojmy a vlastnosti časových řad. 2. Míry dynamiky ekonomických časových řad. Grafická analýza časových řad. 3. Transformace časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty. 4. Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost). 5. Základní modely trendu. Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování. 6. Analýza reziduální složky a Durbinův-Watsonův test autokorelace. 7. Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce. 8. Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.

Povinná literatura:

ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0307-7. HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ, Jan SEGER a Jakub FISHER, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6. RUBLÍKOVÁ, Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Iura Edition - Ekonomická univerzita, 2007. ISBN 978-80-8078-139-2.

Doporučená literatura:

ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1319-9. BROCKWELL. Peter J. a Richard A. DAVIS. Time Series: Theory and Methods. Springer, 2nd ed. 2009. ISBN 978-1441903198. VINCÚR Pavol a Štefan ZAJAC. Úvod do prognostiky. Bratislava: SPRINT-vfra, 2007. ISBN 978-80-89085-85-9.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu (projektu). 2. Úspěšné absolvování závěrečného testu. Termíny odevzdání domácího úkolu a termíny testu jsou dány časovým rozpisem předmětu. Každý test je možné jednou opakovat.

E-learning

http://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní pojmy a vlastnosti časových řad. - Míry dynamiky ekonomických časových řad. - Transformace časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty. - Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost). - Základní modely trendu. - Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování. - Analýza reziduální složky a Durbinův-Watsonův test autokorelace. - Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce. - Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku