151-0350/03 – Analýza časových řad (AČŘ)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED02 doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování bude student schopen: * analyzovat a modelovat ekonomické časové řady a vytvářet jejich predikci, * umět vysvětlit základní pojmy a metody modelování ekonomických časových řad.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na analýzu a předvídání dynamiky vývoje ekonomických časových řad. Jeho základním cílem je seznámit studenty s nejčastěji využívanými modely a postupy při analýze ekonomických časových řad a jejich praktickým využitím. Tyto postupy jsou totiž základem při rozhodování, plánování, prognózování v ekonomice. Ve výuce převládá praktické zaměření analyzovaných problémů, studenti absolvují cvičení na počítačových učebnách. Při výuce se využívá softwarový produkt SPSS a MS Excel. Předmět vyžaduje základní znalosti z oblasti teorie pravděpodobnosti a statistiky.

Povinná literatura:

ARLT, Josef a Markéta ARLTOVÁ. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6. HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ, Jan SEGER a Jakub FISHER, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-43-6. RUBLÍKOVÁ, Eva. Analýza časových radov. Bratislava: Iura Edition - Ekonomická univerzita, 2007. ISBN 978-80-8078-139-2.

Doporučená literatura:

ARLT, Josef, Markéta ARLTOVÁ a Eva RUBLÍKOVÁ. Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0307-7. CIPRA, Tomáš. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9. VINCÚR Pavol a Štefan ZAJAC. Úvod do prognostiky. Bratislava: SPRINT-vfra, 2007. ISBN 978-80-89085-85-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu (projektu). 2. Úspěšné absolvování závěrečného testu. 3. Kombinovaná zkouška.

E-learning

http://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní pojmy a vlastnosti časových řad. - Míry dynamiky ekonomických časových řad. - Transformace časových řad, nahrazování chybějících hodnot, odlehlé a extrémní hodnoty. - Klasický model ekonomických časových řad (trend, cyklus, sezónnost). - Základní modely trendu. - Základní modely sezónní složky a metody sezónního očišťování. - Analýza reziduální složky a Durbinův-Watsonův test autokorelace. - Principy konstrukce předpovědí a kritéria úspěšnosti predikce. - Základy Boxovy-Jenkinsovy metodologie modelování ekonomických časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Písemka Písemka 30  16
                Projekt Projekt 15  7
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Praktická část Písemná zkouška 40  20
                Teoretická část Písemná zkouška 15  8
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních je alespoň 80%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok