151-0351/01 – Analýza ekonomických informací (AEI)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu „Analýza ekonomických informací“ je představit studentům základní metody tvorby, zjišťování a analýzy ekonomických statistických ukazatelů a jejich vzájemnou provázanost. Předmět se konkrétně zaměřuje na dva důležité typy statistických ukazatelů, kterými jsou indexy a časové řady. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Seznámí se s metodikou ekonomických ukazatelů využívaných ve státní statistice České republiky a v mezinárodních statistikách. • Bude umět vyjadřovat časové a prostorové změny ekonomických ukazatelů v podobě indexů a analyzovat je v prostředí programu Microsoft Excel. • Vyzkouší si v praxi základní metody návrhu a tvorby prognostických scénářů. • Seznámí se také se základními typy ekonomických časových řad a vybranými způsoby jejich analýzy v prostředí programu IBM SPSS Statistics.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V ekonomických analýzách se často setkáváme s potřebou vyhodnocovat a porovnávat ekonomické jevy s využitím vhodných ukazatelů. Tyto nástroje přináší oblast statistiky, zvaná ekonomická a sociální statistika. Předmět „Analýza ekonomických informací“ seznamuje studenty se základními metodami analýzy ekonomických informací s využitím dvou nástrojů ekonomické statistiky: indexů a časových řad. Studenti se rovněž seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU. V předmětu jsou využívány programy Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics. Jednotlivá témata jsou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Povinná literatura:

MACEK J., J. FISCHER a kol. (2008). Ekonomická a sociální statistika. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni. ISBN 978-80-7043-642-4. FRIEDRICH, V. a R. MAJOVSKÁ. (2010). Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR. 60 s. ISBN 978-80-7357-537-3. KŘIVÝ, I. (2012). Analýza časových řad. Určeno pro vzdělávání v akreditovaných studijních programech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 122 s. Dostupné z: https://publi.cz/download/publication/20?pc=1

Doporučená literatura:

GIOVANNINI, E. (2010). Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD. Překlad Václav Friedrich a Renata Majovská. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 208 s. ISBN 978-80-7357-536-6. JÍLEK J., J. MORAVOVÁ a kol. (2007). Ekonomické a sociální indikátory: Od statistik k poznatkům. Praha: Futura. ISBN 978-80-86844-29-9. Dostupné z: http://web.flu.cas.cz/scan/323504616.pdf BAKYTOVÁ H. a M. PAŽITNÁ. (2007). Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 179 s. ISBN 978-80-225-2285-4. ARLT, J., M. ARLTOVÁ a E. RUBLÍKOVÁ. (2002). Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0307-7. Dostupné z: https://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: a) Esej – student by měl nejen znát problematiku předmětu, který studuje, ale měl by se umět nad ním zamyslet a vyjádřit. V tomto úkolu je cílem napsat esej na dané téma. Přitom je třeba respektovat zadané téma i rozsah, jinak bude úkol bodově penalizován. Eseje jsou studenty vzájemně hodnoceny (samozřejmě anonymně). Lze získat maximálně 20 bodů, minimum není stanoveno. b) Test – souhrnný test, který ověří znalosti i schopnost aplikovat dané metody. Souhrnný test je povinný a je hodnocen maximálně 25 body, minimum není stanoveno. Test lze opravovat, počítá se lepší výsledek. c) Skupinový projekt – studenti vytvoří skupiny o 2 - 3 členech a zpracují formou seminární práce ekonomické ukazatele, které si vyhledají v dostupných zdrojích. Lze získat maximálně 40 bodů, přičemž povinné minimum je 25 bodů. Nutnou podmínkou k získání zápočtu je získání 45 bodů ze všech úkolů dohromady.

E-learning

Výuka je podporována e-learningovými studijními oporami v CMS Moodle (http://moodle.vsb.cz/vyuka).

Další požadavky na studenta

- znalosti matematiky v rozsahu předmětu Matematika A - znalosti statistiky v rozsahu předmětu Statistika A - schopnost práce s programem MS Excel na úrovni běžného uživatele

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0303 Stat A Statistika A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistické ukazatele a metody jejich srovnávání 2. Indexy, časové a prostorové řady indexů 3. Individuální a souhrnné indexy 4. Individuální složené indexy 5. Rozklady indexů 6. Cenové indexy v hospodářské praxi 7. Mezinárodní srovnávání Jednotlivá témata budou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6234) Kvantitativní metody a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku