151-0351/03 – Analýza ekonomických informací (AEI)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu „Analýza ekonomických informací“ je představit studentům základní metody tvorby, zjišťování a analýzy ekonomických statistických ukazatelů a jejich vzájemnou provázanost. Předmět se konkrétně zaměřuje na dva důležité typy statistických ukazatelů, kterými jsou indexy a časové řady. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Seznámí se s metodikou ekonomických ukazatelů využívaných ve státní statistice České republiky a v mezinárodních statistikách. • Bude umět vyjadřovat časové a prostorové změny ekonomických ukazatelů v podobě indexů a analyzovat je v prostředí programu Microsoft Excel. • Vyzkouší si v praxi základní metody návrhu a tvorby prognostických scénářů. • Seznámí se také se základními typy ekonomických časových řad a vybranými způsoby jejich analýzy v prostředí programu IBM SPSS Statistics.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V ekonomických analýzách se často setkáváme s potřebou vyhodnocovat a porovnávat ekonomické jevy s využitím vhodných ukazatelů. Tyto nástroje přináší oblast statistiky, zvaná ekonomická a sociální statistika. Předmět „Analýza ekonomických informací“ seznamuje studenty se základními metodami analýzy ekonomických informací s využitím dvou nástrojů ekonomické statistiky: indexů a časových řad. Studenti se rovněž seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU. V předmětu jsou využívány programy Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics. Jednotlivá témata jsou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Povinná literatura:

MACEK, J.; FISCHER, J. a kol. (2008). Ekonomická a sociální statistika. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni. ISBN 978-80-7043-642-4. FRIEDRICH, V.; MAJOVSKÁ, R. (2010). Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR. 60 s. ISBN 978-80-7357-537-3. JEFF, R. et all. (2015). A Practical Introduction to Index Numbers. John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-1-1189-777-8. Available from (for VSB-TUO staff and students): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118977781

Doporučená literatura:

GIOVANNINI, E. (2010). Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD. Překlad Václav Friedrich a Renata Majovská. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 208 s. ISBN 978-80-7357-536-6. BAKYTOVÁ H.; PAŽITNÁ. M. (2007). Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 179 s. ISBN 978-80-225-2285-4. ARLT, J.; ARLTOVÁ, M. a RUBLÍKOVÁ, E. (2002). Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0307-7. Dostupné z: https://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: a) splnit povinnosti zadané ve cvičení a v prostředí LMS Moodle; b) aktivní účast na cvičení - minimálně 70% Pro studenty s ISP lze aktivní účast na cvičení nahradit jiným způsobem kontroly na základě individuální dohody s vyučujícím na začátku semestru. Termíny plnění úkolů jsou závazné pro všechny studenty bez výjimky.

E-learning

Výuka je podporována e-learningovými studijními oporami v LMS Moodle (http://lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

- znalosti matematiky v rozsahu předmětu Matematika A - znalosti statistiky v rozsahu předmětu Statistika A - znalost základů ekonomie v rozsahu předmětů Mikroekonomie A a Makroekonomie A - schopnost práce s programem MS Excel na úrovni běžného uživatele

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistické ukazatele, přírůstky a indexy 2. Jednoduché a složené indexy 3. Souhrnné indexy 4. Indexy v hospodářské praxi 5. Časové řady indexů 6. Rozklady indexů a rozdílů Jednotlivá témata budou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  45 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.