151-0351/03 – Analýza ekonomických informací (AEI)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

* Seznámíte se s metodikou ekonomických ukazatelů využívajících ve státní statistice České republiky a v mezinárodních statistikách. * Budete umět vyjadřovat změny ekonomických ukazatelů v podobě přírůstků a indexů a analyzovat je. * Naučíte se pracovat s indexy, počítat základní typy individuálních i souhrnných indexů a provádět jejich rozklady. * Naučíte se využívat cenové indexy a další známé typy indexů v ekonomické praxi. * Seznámíte se také se základními typy časových řad indexů a způsobem jejich analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V ekonomických analýzách se často setkáváme s potřebou porovnávat sociální a ekonomické jevy s využitím vhodných ukazatelů. Tyto nástroje přináší oblast ekonomické statistiky, zvaná indexní analýza. Předmět Analýza ekonomických informací seznamuje studenty se základními metodami indexní analýzy a s vybranými konkrétními indexy využívanými v praxi ekonomické statistiky. Studenti se rovněž seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU. V předmětu je využíván program MS Excel.

Povinná literatura:

MACEK, Jan, Jakub FISCHER a KOLEKTIV. Ekonomická a sociální statistika. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2008. ISBN 978-80-7043-642-4. FRIEDRICH, Václav a Renata MAJOVSKÁ. Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 60 s. ISBN 978-80-7357-537-3.

Doporučená literatura:

GIOVANNINI, Enrico. Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD. Překlad Václav Friedrich a Renata Majovská. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 208 s. ISBN 978-80-7357-536-6. PAŽITNÁ, Mária a Viera LABUDOVÁ. Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2285-4. CHAJDIAK, Jozef. Štatistika: Jednoducho. Bratislava: STATIS, 2010. ISBN 9788085659603.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: a) splnit povinnosti zadané ve cvičení a v prostředí LMS Moodle; b) aktivní účast na cvičení - minimálně 70% Pro studenty s ISP lze aktivní účast na cvičení nahradit jiným způsobem kontroly na základě individuální dohody s vyučujícím na začátku semestru. Termíny plnění úkolů jsou závazné pro všechny studenty bez výjimky.

E-learning

Výuka je podporována e-learningovými studijními oporami v LMS Moodle (http://lms.vsb.cz).

Další požadavky na studenta

- znalosti matematiky v rozsahu předmětu Matematika A - znalosti statistiky v rozsahu předmětu Statistika A - znalost základů ekonomie v rozsahu předmětů Mikroekonomie A a Makroekonomie A - schopnost práce s programem MS Excel na úrovni běžného uživatele

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistické ukazatele, přírůstky a indexy 2. Jednoduché a složené indexy 3. Souhrnné indexy 4. Indexy v hospodářské praxi 5. Časové řady indexů 6. Rozklady indexů a rozdílů Jednotlivá témata budou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R017) Informatika v ekonomice P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku