151-0352/01 – Korelační a regresní analýza (KRA)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - umět zkoumat závislost mezi veličinami, - pochopit proces modelování chování ekonomických systému na základě regresní analýzy, - zvolit a využít vhodné metody k formulaci, odhadování, verifikaci i predikci modelovaných systémů, - vysvětlit souvislosti chování teoretických ekonomických systémů s modelovanými empirickými výsledky a provádět odpovídající modifikace a korekce modelu, - využít odhadnuté regresní modely k predikci a stanovení úspěšnosti předvídání, - naučit se používat softwarový produkt SPSS pro regresní a korelační analýzu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

1. Pearsonův korelační koeficient - vlastnosti, korelace a kovariance, korelace a kauzalita. 2. Pořadové koeficienty korelace, korelace pro dichotomické proměnné, testy hypotéz o významnosti koeficientu, testy rovnosti dvou koeficientů. 3. Korelační matice, parciální korelace a její význam. 4. Korelace a lineární regresní rovnice (přímka), vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců. 5. Testy hypotéz a odhad parametrů regresní přímky, koeficient determinace, rezidua a jejich analýza. 6. Nelineární regrese a možnosti transformace na lineární regresní model. 7. Predikce regresní rovnicí. 8. Model vícenásobné lineární regrese, význam regresních koeficientů, testování významnosti regresních koeficientů.

Povinná literatura:

• Hindls, R. - Hronová, S. - Seger, J. - Fisher, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 417 s. ISBN 978-80-86946-43-6. • Hušek, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1300-3. • Lukáčiková, A., Lukáčik, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. BRATISLAVA: EKONÓM, 2008. ISBN-978-80-225-2614-2.

Doporučená literatura:

• Gujarati, D. N.: Basic Econometrics, 4. Ed., Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4. • Marek, L. Statistika v SPSS – časové řady. Praha: VŠE, 1995, ISBN 80-7079-642-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zpracování a odevzdání domácího úkolu. 2. Úspěšné absolvování průběžného testu1. 3. Úspěšné absolvování závěrečného testu2. Termíny odevzdání domácího úkolu a termíny testu1 a testu2 jsou dány časovým rozpisem předmětu. Každý test je možné jednou opakovta. Podmínkou úspěšného absolvování je získání minimálně poloviny možných bodů z každého testu a úkolu.

E-learning

http://moodle.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

nejsou *************************

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pearsonův korelační koeficient - vlastnosti, korelace a kovariance, korelace a kauzalita. 2. Pořadové koeficienty korelace, korelace pro dichotomické proměnné, testy hypotéz o významnosti koeficientu, testy rovnosti dvou koeficientů. 3. Korelační matice, parciální korelace a její význam. 4. Korelace a lineární regresní rovnice (přímka), vlastnosti jednoduché lineární regrese, princip metody nejmenších čtverců. 5. Testy hypotéz a odhad parametrů regresní přímky, koeficient determinace, rezidua a jejich analýza. 6. Nelineární regrese a možnosti transformace na lineární regresní model. 7. Predikce regresní rovnicí. 8. Model vícenásobné lineární regrese, význam regresních koeficientů, testování významnosti regresních koeficientů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (18) 85
        Test_1 Písemka 9  5
        Test_2 Písemka 9  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku