151-0353/02 – Analýza dat pro bakalářské práce (ADBP)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
MIH22 RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vytvářet a upravovat datové soubory v SPSS, analyzovat je, interpretovat a prezentovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty prakticky zpracovávat statistická data. Výběr metod je orientován na zpracování souborů získaných při marketingových nebo sociologických výzkumech, pořízených zejména pro potřeby bakalářských prací, a vychází ze znalostí z předmětu Statistika A. Používaný software: SPSS, MS Excel. Předmět se nezabývá analýzou časových řad.

Povinná literatura:

DOLEŽALOVÁ, Jarmila a Lubomír PAVELKA. Pravděpodobnost a statistika. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0948-6.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2006, ISBN 80-7367-123-9. PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Excel 2007/2010 : hotová řešení. Computer Press, Brno, 2011, ISBN 978-80-251-3575-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Téměř 100% účast ve cvičeních, plnění průběžných úkolů, závěrečná prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizitou předmětu je Statistika A v české nebo anglické verzi, kterou není možné v Edisonu nastavit.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Datový soubor, typy proměnných, import dat z Excelu, kódování, chybějící hodnoty. 2. Číselná data: míry polohy a variability, box-plot a histogram. 3. Transformace dat, kategorizace, filtrace dat, rozdělení souboru, vážení dat. 4. Kategorizovaná data: tabulka četností, grafy četností (sloupcový a koláčový graf). 5. Práce s výstupy, pivotování a editace tabulek, editor grafů. 6. Třídění druhého stupně, kontingenční tabulka, testování nezávislosti. 7. Princip testování hypotéz, T-testy a test dobré shody. 8. Analýza závislosti, ANOVA, korelační a regresní analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
        Samostatná práce Jiný typ úlohy  
Rozsah povinné účasti: Cvičení 100 %. Neúčast musí být řádně omluvena.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0414A050001) Marketing (S01) Marketingová komunikace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku