151-0360/02 – Analýza dat pro diplomové práce (ADDP)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
POM68 RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
SED02 doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vytvářet a upravovat datové soubory v SPSS nebo Excelu, analyzovat je, interpretovat a prezentovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prakticky seznamuje s etapami statistické práce - od pořizování, přes zpracování, po analýzu dat, a se způsoby prezentace výsledků. Navazuje na znalosti z předmětů Statistika A, Statistika B a využívá software R. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vytvářet a upravovat datové soubory v R, analyzovat je, interpretovat a prezentovat získané výsledky.

Povinná literatura:

NEWBOLD, Paul; CARLSON, William Lee a THORNE, Betty. Statistics for business and economics. 8th ed., global ed. Always learning. Harlow: Pearson Education, c2013. ISBN 978-0-273-76706-0. MARTIN, Vance; HURN, Stan a HARRIS, David. Econometric modelling with time series: specification, estimation and testing. Themes in modern econometrics. New York: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-0-521-19660-4. WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. 4th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, c2009. ISBN 978-0-324-66054-8.

Doporučená literatura:

GANDRUD, Christopher. Reproducible research with R and RStudio. Second edition. Chapman & Hall/CRC the R series. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group, [2015]. ISBN 978-1-4987-1537-9. XIE, Yihui. Dynamic documents with R and knitr. Second edition. Chapman & Hall/CRC the R series. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis, [2016]. ISBN 978-1-4987-1696-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

100% účast ve cvičeních, neúčast ve cvičeních musí být smysluplně omluvena, plnění průběžných úkolů, závěrečná samostatná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Stejné jako pro ostatní studenty. Neúčast ve cvičeních musí být smysluplně omluvena (zaměstnání není důvodem k neúčasti).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Navrhování výzkumu - způsob výběru, výzkumná hypotéza, potřebný rozsah souboru. 2. Vytváření a import datových souborů v SPSS, popis dat, problematika chybějících údajů, úpravy datového souboru a jeho proměnných. 3. Popisná statistika, explorační datová analýza, tabulky, grafy. 4. Zásady při vytváření tabulek a grafů z hlediska jejich prezentace. 5. Testování hypotéz o pravděpodobnostním rozdělení. 6. Analýza závislostí dvou nominálních veličin. 7. Analýza závislostí dvou kvantitativních proměnných, korelační a regresní analýza. 8. Porovnání souborů, nezávislé, závislé výběry. 9. Modely jednostranné závislosti. Logistická regrese. 10. Práce s výstupy, editování textů, tabulek a grafů, export do jiných programů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        Samostatná práce Jiný typ úlohy   2
Rozsah povinné účasti: cvičení 100 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Totéž. Výjimečně lze tolerovat neúčast ve cvičeních, maximálně 50 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2023/2024 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní