151-0361/01 – Analýza dat z dotazníkových šetření (ADDŠ)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POM68 RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje s postupy zpracování dat z dotazníkových šetření včetně praktické analýzy. Zaměřuje se na metody analýzy datových souborů, u nichž jsou obory hodnot tvořeny kategoriemi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s postupy zpracování dat z dotazníkových šetření včetně praktické analýzy. Zaměřuje se na metody analýzy datových souborů, u nichž jsou obory hodnot tvořeny kategoriemi.

Povinná literatura:

PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. Professional Publishing, Praha, 2008, ISBN 978-80-86946-74-0. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Professional Publishing, Praha, 2011, ISBN 978-80-7431-062-1. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6362-4.

Doporučená literatura:

AZEN, R., WALKER, C.M. Categorical Data Analysis for the Behavioral and Social Sciences. Taylor and Francis, 2011, ISBN 978-1-84872-836-3. AGRESTI, Alan. An Introduction to Categorial Data Analysis. John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0-471-22618-5. ANDERSON, David Ray, Dennis J. SWEENEY a Thomas Arthur WILLIAMS. Statistics for business and economics. 11th ed., rev. Mason: South-Western Cengage Learning, c2012. ISBN 978-0-538-48164-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- účast na cvičeních, - zápočtová písemná práce během semestru; max. 25 bodů; min. 13 bodů, - vypracování a včasné odevzdání projektu (samostatné vytvoření a zpracování dotazníkového šetření); max. 20 bodů; min 5 bodů. Minimální počet bodů k udělení zápočtu: 23 bodů. Podmínky pro individuální studijní plán: Totéž, účast ve cvičeních je možno nahradit vypracováním úloh zadaných vyučujícím.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72585

Další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních, seminární práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pořizování dat. Výběrové postupy, metody sběru dat, pravidla tvorby dotazníku, měření a škály. 2. Rozsah výběru a kritéria jeho volby. 3. Příprava datového souboru, typy proměnných, popis proměnných a jejich hodnot, chybějící hodnoty. 4. Analýza jednotlivých proměnných. Rozdělení četností. Popisné charakteristiky. Bodové a intervalové odhady. Testování hypotéz o četnostech kategorií. 5. Analýza závislostí. Dvourozměrné rozdělení četností. Principy zjišťování závislosti dvou proměnných. Testové statistiky a míry intenzity závislosti. 6. Vícerozměrné třídění. Loglineární model. 7. Srovnání dvou nebo více populací. Dva nezávislé výběry. Několik nezávislých výběrů. Dva závislé výběry. Několik závislých výběrů. 8. Logistická regrese.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Písemka Písemka 25  13 2
                Projekt Projekt 20  5
        Zkouška Zkouška 55  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika (00) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní