151-0401/05 – Matematika B (MBKS)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ARE30 Ing. Orlando Arencibia Montero, Ph.D.
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
GEN02 Mgr. Marian Genčev, Ph.D.
KUB33 Mgr. Aleš Kubíček
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen ovládat základní početní techniky vymezené trojicí nosných témat (viz níže 1-3), resp. bude schopen volně, avšak logicky korektně, diskutovat o vybraných teoretických celcích, které umožní vyniknout talentovaným jedincům. Student bude také přehledově ovládat možnosti uplatnění probíraného aparátu v oblasti ekonomie. (1) Student bude seznámen se základy lineární algebry a bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii. (2) Student bude schopen použít základní pravidla a vzorce pro výpočet integrálů, použít je pro výpočet obsahů rovinných oblastí, resp. pro výpočet nevlastních integrálů a integrálů z nespojitých funkcí. Student bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii. (3) Student bude schopen nalézt volné i vázané lokální extrémy funkcí dvou proměnných, vrstevnice funkce, totální diferenciál, bude schopen rozhodnout o funkci, zda je homogenní. Student bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii a zmínit případná zobecnění i pro funkce 'n' proměnných.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické ovládnutí vybraných matematických metod z oblasti lineární algebry a matematické analýzy, které tvoří základ pro další kvantitativní úvahy v navazujících předmětech. Student se však v rámci předmětu také seznámí s prezentací odvození vybraných základních teoretických poznatků. Tím je umožněn rozvoj logických schopností, které tvoří základ pro analytické a kritické myšlení. Motivačním východiskem pro výklad na přednáškách je základní ekonomický kontext.

Povinná literatura:

GENČEV, Marian a Pavel RUCKI. Cvičebnice z matematiky nejen pro ekonomy I. Ostrava: Facuty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017. Series of textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017, vol. 32. ISBN 978-80-248-4100-7. GENČEV, Marian. Matematika A. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Series of textbooks, v. 5 (2013). ISBN 978-80-248-3154-1. GENČEV, Marian. Matematika B. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Series of textbooks, v. 6 (2013). ISBN 978-80-248-3157-2.

Doporučená literatura:

ŠALOUNOVÁ, Dana a Alena POLOUČKOVÁ. Úvod do lineární algebry. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0199-X. MOUČKA, Jiří a Petr RÁDL. Matematika pro studenty ekonomie. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5406-2. KLŮFA, Jindřich. Matematika pro bakalářské studium na VŠE. Vydání I. Jesenice: Ekopress, 2019. ISBN 9788087865538.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň 50% úspěšnost, vzor v LMS), - maximálně jedna neomluvená absence na cvičení Kombinovaná zkouška - povinná písemná (alespoň 50% úspěšnost, vzor v LMS), - dobrovolná ústní část (okruhy v LMS)

E-learning

LMS, MS Teams, https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/151-0301/04

Další požadavky na studenta

Dle zadání pedagoga v souladu s oficiálními podmínkami. Úprava podmínek pro ISP: Nepovinná účast ve výuce, ostatní podmínky bez úpravy.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0400 MatKomb Matematika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní operace s maticemi, výpočet determinantů druhého a třetího řádu. 2. Výpočet inverzní matice pomocí adjungované matice, řešení vybraných maticových rovnic a aplikace v ekonomii. 3. Soustavy lineárních rovnic. Gaußova eliminace, síťová analýza a jiné ekonomické aplikace. 4. Základní pravidla a vzorce pro neurčitý integrál, substituční metoda, aplikace v ekonomii. 5. Integrace metodou per partes, integrace vybraných racionálních funkcí, aplikace v ekonomii. 6. Určitý integrál, obsahy rovinných útvarů omezených křivkami, aplikace v ekonomii. 7. Určité integrály z nespojitých funkcí, nevlastní integrály, aplikace v ekonomii. 8. Reálné funkce více reálných proměnných. Graf, def. obor, vrstevnice, homogenní funkce, aplikace v ekonomii. 9. Parciální derivace a totální diferenciál. Tečná rovina. Aplikace v ekonomii. 10. Lokální extrémy funkcí dvou proměnných bez vazby a s vazbou (substituce, Lagrangeův multiplikátor). Aplikace v ekonomii.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemka Písemka 40  20 2
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 42  22 3
                Ústní zkoušení Ústní zkouška 18  9 3
Rozsah povinné účasti: Jedna neomluvená absence na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - K - cs 2023/2024 kombinovaná čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní