151-0403/02 – Statistika A (STA)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN0001 Mgr. Vít Hanák
MIH22 RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.
POM68 RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat nepodstatné od podstatného, navrhovat postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení ekonomických problémů, pochopit, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy pro statistická data jedno i vícerozměrná. Poskytuje návod jak provádět statistická šetření a na jejich základě vyslovovat závěry o celé populaci. Tyto postupy jsou základem mnoha technik používaných v ekonomice (rozhodování, plánování výroby, průzkum trhu, kontrola jakosti, prognostika, personální politika apod.).

Povinná literatura:

Šalounová, Dana. Úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3067-4 Materiály jednotlivých vyučujících

Doporučená literatura:

Budíková, M., Králová, M., Maroš, B.: Průvodce základními statistickými metodami. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3243-5. Doležalová, J., Pavelka, L.: Praděpodobnost a statistika. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0948-6. Friedrich, V.: Statistika 1. Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2002. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2006, ISBN 80-7367-123-9. Hradecký, P., Turčan, M., Madryová, A.: Pravděpodobnost. VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0679-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování korespondenčních úkolů a jejich odevzdání v elektronické podobě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání a obhájení projektů, zadaných vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0400 MatKomb Matematika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Deskriptivní statistika - Motivační úvod, typy statistických dat, populace, výběr. - Jednorozměrný statistický soubor, jeho zpracování, grafické znázornění a číselné charakteristiky. Průzkumová analýza dat. - Dvojrozměrný statistický soubor, míry závislosti kvantitativních znaků, korelační nůžky, základy regresní a korelační analýzy . 2. Základy teorie pravděpodobnosti - Jevová algebra. Pravděpodobnost. - Náhodná proměnná, její typy a typy jejich rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Statistická indukce - Náhodný výběr. Bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu populace. - Testování základních parametrů rozložení populace. Obsah předmětu je rovnocenný s předmětem 151 303 Statistika A.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (01) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - K - cs 2020/2021 kombinovaná čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - K - cs 2019/2020 kombinovaná čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 letní
2018/2019 zimní
2017/2018 letní
2017/2018 zimní
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2012/2013 zimní
2011/2012 letní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní