151-0403/02 – Statistics A (STA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits5
Subject guarantorRNDr. Marek Pomp, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN0001 Mgr. Vít Hanák
MIH22 RNDr. Šárka Michalcová, Ph.D.
POM68 RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To identify then problems that could be solved by statistical methods - To understand and describe the most efficient way of solving the problem - To obtain the knowledge how to do statistical survey i.e.how to collect the data – how to make random sample and how to arrange, classify and describe the data - To describe the information about random sample, calculate the basic desctiptive measures and to construct the graphs describing the distribution of the sample data - To understand the theoretical base of statistical methods the probability Theory, especially the noun of random variable - To distinguish and describe the basic types of random variable distributions - To understand and be able to use the basic methods of statistical inference - To use the knowlegde of sample mean and variance to formulate the test hypotheses about population mean and variance and make decisions - To undestand the principles and be able to find the point estimates and confidence intervals for the population mean and variance - To be able to make the decision using the previous knowledge and ability to solve the real problems

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy pro statistická data jedno i vícerozměrná. Poskytuje návod jak provádět statistická šetření a na jejich základě vyslovovat závěry o celé populaci. Tyto postupy jsou základem mnoha technik používaných v ekonomice (rozhodování, plánování výroby, průzkum trhu, kontrola jakosti, prognostika, personální politika apod.).

Compulsory literature:

Šalounová, Dana. Úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013.ISBN 978-80-248-3067-4 Teaching materials of respective teachers

Recommended literature:

Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A.: Statistics for Business and Economics. South-Western, 2011, ISBN 978-053-848164-9. Ross, S.M.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Academic Press/Elsevier, 2009, ISBN 9780123704832. Freund, R., Mohr, D., Wilson, W.: Statistical Methods, Elsevier, 2010. ISBN 978-012-374970-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování korespondenčních úkolů a jejich odevzdání v elektronické podobě.

E-learning

Other requirements

Odevzdání a obhájení projektů, zadaných vyučujícím.

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
151-0400 MatKomb Mathematics A Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Deskriptivní statistika - Motivační úvod, typy statistických dat, populace, výběr. - Jednorozměrný statistický soubor, jeho zpracování, grafické znázornění a číselné charakteristiky. Průzkumová analýza dat. - Dvojrozměrný statistický soubor, míry závislosti kvantitativních znaků, korelační nůžky, základy regresní a korelační analýzy . 2. Základy teorie pravděpodobnosti - Jevová algebra. Pravděpodobnost. - Náhodná proměnná, její typy a typy jejich rozdělení. Centrální limitní věta. 3. Statistická indukce - Náhodný výběr. Bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu populace. - Testování základních parametrů rozložení populace. Obsah předmětu je rovnocenný s předmětem 151 303 Statistika A.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  16
        Examination Examination 70  35 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - K - cs 2020/2021 Part-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block
Subject block without study plan - EKF - K - cs 2019/2020 Part-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Summer
2018/2019 Winter
2017/2018 Summer
2017/2018 Winter
2016/2017 Summer
2016/2017 Winter
2015/2016 Summer
2015/2016 Winter
2014/2015 Summer
2013/2014 Summer
2012/2013 Summer
2012/2013 Winter
2011/2012 Summer
2011/2012 Winter
2009/2010 Winter