151-0461/02 – Analýza ekonomických informací (AEI k)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu „Analýza ekonomických informací“ je představit studentům základní metody tvorby, zjišťování a analýzy ekonomických statistických ukazatelů a jejich vzájemnou provázanost. Předmět se konkrétně zaměřuje na dva důležité typy statistických ukazatelů, kterými jsou indexy a časové řady. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • Seznámí se s metodikou ekonomických ukazatelů využívaných ve státní statistice České republiky a v mezinárodních statistikách. • Bude umět vyjadřovat časové a prostorové změny ekonomických ukazatelů v podobě indexů a analyzovat je v prostředí programu Microsoft Excel. • Vyzkouší si v praxi základní metody návrhu a tvorby prognostických scénářů. • Seznámí se také se základními typy ekonomických časových řad a vybranými způsoby jejich analýzy v prostředí programu IBM SPSS Statistics.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V ekonomických analýzách se často setkáváme s potřebou vyhodnocovat a porovnávat ekonomické jevy s využitím vhodných ukazatelů. Tyto nástroje přináší oblast statistiky, zvaná ekonomická a sociální statistika. Předmět „Analýza ekonomických informací“ seznamuje studenty se základními metodami analýzy ekonomických informací s využitím dvou nástrojů ekonomické statistiky: indexů a časových řad. Studenti se rovněž seznámí se současnou českou soustavou hospodářských a sociálních statistických ukazatelů a její provázaností na harmonizovanou soustavu v rámci EU. V předmětu jsou využívány programy Microsoft Excel a IBM SPSS Statistics. Jednotlivá témata jsou procvičována na konkrétních praktických příkladech a úlohách.

Povinná literatura:

MACEK J., J. FISCHER a kol. (2008). Ekonomická a sociální statistika. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni. ISBN 978-80-7043-642-4. FRIEDRICH, V. a R. MAJOVSKÁ. (2010). Výběr z ekonomické statistiky: Od OECD k České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR. 60 s. ISBN 978-80-7357-537-3. KŘIVÝ, I. (2012). Analýza časových řad. Určeno pro vzdělávání v akreditovaných studijních programech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 122 s. Dostupné z: https://publi.cz/download/publication/20?pc=1

Doporučená literatura:

GIOVANNINI, E. (2010). Ekonomická statistika srozumitelně: Z pohledu OECD. Překlad Václav Friedrich a Renata Majovská. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 208 s. ISBN 978-80-7357-536-6. JÍLEK J., J. MORAVOVÁ a kol. (2007). Ekonomické a sociální indikátory: Od statistik k poznatkům. Praha: Futura. ISBN 978-80-86844-29-9. Dostupné z: http://web.flu.cas.cz/scan/323504616.pdf BAKYTOVÁ H. a M. PAŽITNÁ. (2007). Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 179 s. ISBN 978-80-225-2285-4. ARLT, J., M. ARLTOVÁ a E. RUBLÍKOVÁ. (2002). Analýza ekonomických časových řad s příklady. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0307-7. Dostupné z: https://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. V průběhu semestru studenti plní zápočtové úkoly: - úvodní test ze základů statistiky - tvorba prognózy s několika scénáři dalšího vývoje - individuální konzultace nad projektem - zpracování a odevzdání projektu Všechny zápočtové úkoly jsou termínované.

E-learning

Výuka předmětu je podporována e-learningovým kurzem v LMS Moodle. Kurz obsahuje studijní materiály a podklady pro výuku (přednášky a cvičení). Prostřednictvím LMS Moodle studenti plní zápočtové úkoly, odevzdávají projekty a přihlašují se na individuální konzultace.

Další požadavky na studenta

- znalosti statistiky v rozsahu základního bakalářského kurzu na ekonomické fakultě (předmět Statistika A) - základy práce s počítačem v prostředí Windows a kancelářských programech Microsoft Office (zejména MS Excel)

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0403 STA Statistika A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. TUTORIÁL 1. Předmět a nástroje ekonomické a sociální statistiky. 2. Individuální a souhrnné indexy. 3. Cenové a objemové indexy, prostorové srovnávání. 2. TUTORIÁL 4. Prognózování, scénáře dalšího vývoje. 5. Časové řady a jejich dekompozice. 6. Metody modelování časových řad. Po druhém tutoriálu ještě probíhají individuální konzultace pracovních týmů nad výzkumnými projekty. Účast na konzultacích je povinná pro všechny členy týmu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Účast na tutoriálech je nepovinná, ale doporučená. Všechny zápočtové úlohy jsou povinné a mají stanovený termín odevzdání, který je nepřekročitelný. Jednotlivé úkoly na sebe navazují. Po druhém tutoriálu probíhají individuální konzultace pracovních týmů nad výzkumnými projekty. Účast na konzultacích je povinná pro všechny členy týmu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku