151-0474/02 – Logical Procedures and Methods (LPMd)

Gurantor departmentDepartment of Mathematical Methods in EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 4+8
Distance Credit 0+6
Lifelong Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject is taught in Czech language only.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět Logické postupy a metody učí budoucího ekonoma hravou formou správnému usuzování a logickému myšlení. Předmět je zaměřen na zdokonalení a změnu myšlení studentů, přičemž je orientován prakticky, tedy především na získání dovedností využitelných v praxi moderního manažera. Předmět je založen na moderních kognitivních teoriích, že lidské myšlení lze trénovat a zdokonalovat, jen se musí postupovat zvolna a rovnoměrně rozvíjet logiku i intuici, tedy obě hemisféry lidského mozku. V předmětu je využit počítačový program Scratch 2.0 (zdokonalená verze programu Logo), který byl vyvinutý na univerzitě MIT v Massachusetts, kde se využívá ve výuce i v tréninku logického myšlení budoucích odborníků. Předmět nevyžaduje hlubší než středoškolské znalosti z matematiky ani informatiky, jedinou skutečnou prerekvisitou je chuť přemýšlet, objevovat a hrát si.

Compulsory literature:

FRIEDRICH, Václav a Renata MAJOVSKÁ. Study materials for Logical Procedures and Methods in LMS Moodle. [online] Ostrava: Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009 - 2017.

Recommended literature:

CARROLL, Lewis. The Game of Logic. Hard Press, 2006. ISBN 978-1406927238. RAILSBACK, Steven a Volker GRIMM. Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical Introduction. Princeton University Press, 2011. ISBN 9780691136745.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. KRITÉRIA SPLNĚNÍ: Zápočet – splnit povinnosti zadané ve cvičení a v řídicím prostředí Moodle. a) Esej – student by měl nejen znát problematiku předmětu, který studuje, ale měl by se umět nad ním zamyslet a vyjádřit. V tomto úkolu je cílem napsat esej na dané téma. Přitom je třeba respektovat zadané téma i rozsah, jinak bude úkol bodově penalizován. Eseje jsou studenty vzájemně hodnoceny (samozřejmě anonymně). Lze získat maximálně 25 bodů, minimum není stanoveno. b) Test – souhrnný test, který ověří znalosti i schopnost aplikovat dané metody a využívat podpůrné počítačové programy). Souhrnný test je povinný a je hodnocen 30 body, přičemž je třeba získat minimálně 15 bodů. Test lze opravovat, počítá se lepší výsledek. c) Volná kompozice – student si vybere jeden z nabízených úkolů, který zpracuje a odevzdá s využitím vhodného počítačového programu (NetLOGO nebo Prolog). Také tyto kompozice jsou studenty vzájemně hodnoceny (samozřejmě anonymně). Lze získat maximálně 30 bodů, minimum není stanoveno. Nutnou podmínkou k získání zápočtu je získání 45 bodů ze všech úkolů dohromady.

E-learning

Výuka je podporována e-learningovým kurzem v CMS Moodle.

Other requirements

This course does not require special prior knowledge.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

In the combined form of educations students work independently using the study materials that are prepared for this purpose. they comply the credit challenges that are comparable to full-time study, only the written test is changed into the individual self-test. TOPICS - THEORY : 1 Introduction 2 Introduction to Modern Logic 3 Simple logical tasks 4 Classical propositional logic 5 Predicate Logic 6 logical role of the statements and predicates 7 Boolean algebra in solving logical tasks 8 The set logic and cardinality 9 Solution of logical tasks using a sets 10 Syllogisms and their solutions TOPICS - Practical: 11 Thought process and mental mapping 12 The creative mind maps on the path to success 13 Construction Algorithm in LOGO 14 From the turtle graphics to fractal geometry 15 Fractal geometry and chaos 16 LOGO as a learning system 17 Formal theory and knowledge 18 Querying Prolog 19 Knowledge building in Prolog

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85  45 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management (02) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6207) Quantitative Methods in Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management (02) Management K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer
2014/2015 Summer
2012/2013 Summer