151-0502/02 – Matematika B (MathB)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Marian Genčev, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEN02 Mgr. Marian Genčev, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen ovládat základní početní techniky vymezené trojicí nosných témat (viz níže 1-3), resp. bude schopen volně, avšak logicky korektně, diskutovat o vybraných teoretických celcích, které umožní vyniknout talentovaným jedincům. Student bude také přehledově ovládat možnosti uplatnění probíraného aparátu v oblasti ekonomie. (1) Student bude seznámen se základy lineární algebry a bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii. (2) Student bude schopen použít základní pravidla a vzorce pro výpočet integrálů, použít je pro výpočet obsahů rovinných oblastí, resp. pro výpočet nevlastních integrálů a integrálů z nespojitých funkcí. Student bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii. (3) Student bude schopen nalézt volné i vázané lokální extrémy funkcí dvou proměnných, vrstevnice funkce, totální diferenciál, bude schopen rozhodnout o funkci, zda je homogenní. Student bude schopen diskutovat o možnostech aplikací v ekonomii a zmínit případná zobecnění i pro funkce 'n' proměnných.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické ovládnutí vybraných matematických metod z oblasti lineární algebry a matematické analýzy, které tvoří základ pro další kvantitativní úvahy v navazujících předmětech. Student se však v rámci předmětu také seznámí s prezentací odvození vybraných základních teoretických poznatků. Tím je umožněn rozvoj logických schopností, které tvoří základ pro analytické a kritické myšlení. Motivačním východiskem pro výklad na přednáškách je základní ekonomický kontext.

Povinná literatura:

GENČEV, Marian a Pavel RUCKI. Cvičebnice z matematiky nejen pro ekonomy I. Ostrava: Facuty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017. Series of textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava, 2017, vol. 32. ISBN 978-80-248-4100-7. STEWART, James Michael. Multivariable calculus, International Metric Edition. Cengage Learning, 2019. ISBN 978-0-357-11350-9.

Doporučená literatura:

LAY, David C., LAY, Steven R. and MCDONALD, Judith. Linear algebra and its applications. Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 2022. ISBN 978-0-135-88280-1. HOY, Michael, LIVERNOIS, John Richard and MCKENNA, C. J. Mathematics for economics. Cambridge: The MIT Press, 2022. ISBN 9780262046626.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - úspěšné absolvování zápočtového testu (alespoň 50% úspěšnost), - nejvýše jedna neomluvená absence na cvičeních Kombinovaná zkouška - povinná písemná (alespoň 50% úspěšnost), - dobrovolná ústní část

E-learning

LMS, MS Teams, https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject/151-0301/04

Další požadavky na studenta

Dle zadání pedagoga v souladu s oficiálními podmínkami. Úprava podmínek pro ISP: Nepovinná účast na cvičeních, ostatní podmínky bez úpravy.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0500 Math A Matematika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní operace s maticemi, výpočet determinantů druhého a třetího řádu. 2. Výpočet inverzní matice pomocí adjungované matice, řešení vybraných maticových rovnic a aplikace v ekonomii. 3. Soustavy lineárních rovnic. Gaußova eliminace, síťová analýza a jiné ekonomické aplikace. 4. Základní pravidla a vzorce pro neurčitý integrál, substituční metoda, aplikace v ekonomii. 5. Integrace metodou per partes, integrace vybraných racionálních funkcí, aplikace v ekonomii. 6. Určitý integrál, obsahy rovinných útvarů omezených křivkami, aplikace v ekonomii. 7. Určité integrály z nespojitých funkcí, nevlastní integrály, aplikace v ekonomii. 8. Reálné funkce více reálných proměnných. Graf, def. obor, vrstevnice, homogenní funkce, aplikace v ekonomii. 9. Parciální derivace a totální diferenciál. Tečná rovina. Aplikace v ekonomii. 10. Lokální extrémy funkcí dvou proměnných bez vazby a s vazbou (substituce, Lagrangeův multiplikátor). Aplikace v ekonomii.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Písemka Písemka 40  20 2
        Zkouška Zkouška 60 (60) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  26 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Maximálně jedna neomluvená absence.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050047) Podniková ekonomika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.