151-0503/05 – Statistika A (StatA)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The aim is -to learn students how to present a set of data by tables, graphs and descriptive measures, -to make them acquainted with some parts of probability theory, especially with the term random variable, that is one of tools for description of uncertainity of real economical situations, -to make them able to use basic types of probability distributions for solution of practical cases, -to make them know the principles of some methods of statistical inference and use them for estimating and testing population parameters, -to give the view of regression and correlation analysis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy.

Povinná literatura:

Teaching material of respective teachers.

Doporučená literatura:

Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A.: Statistics for Business and Economics. South-Western, 2011, ISBN 978-053-848164-9. Ross, S.M.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Academic Press/Elsevier, 2009, ISBN 9780123704832. Freund, R., Mohr, D., Wilson, W.: Statistical Methods, Elsevier, 2010. ISBN 978-012-374970-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný zápočtový test (příklady) autotest teoretických znalostí kombinovaná zkouška - teorie + příklady

E-learning

Předmět je podporován e-learningovým kurzem v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

znalosti matematiky v rozsahu předmětu Matematika A praktické znalosti informatiky (základy práce v MS Excel)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistika a statistické myšlení 2. Úvod do kombinatoriky 3. Popisná statistika I - Tabulky a grafy rozdělení 4. Popisná statistika II - Číselná data 5. Pravděpodobnost a výpočty pravděpodobnosti 6. Diskrétní náhodné proměnné 7. Spojité náhodné proměnné 8. Normální rozdělení 9. Bodové a intervalové odhady 10. Testování hypotéz o průměru a podílu 11. Závislost v kontingenčních tabulkách 12. Korelace a regrese

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučená cvičení jsou povinná, tolerovaná neúčast činí maximálně 20 % termíny zápočtových úkolů jsou závazné studenti s ISP mají stejné studijní povinnosti jako ostatní studenti, ve výjimečných případech lze tolerovat vyšší neúčast na cvičeních (max. 50 %)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R174) European Business Studies P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok