151-0503/06 – Statistika A (StatA)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The aim is -to learn students how to present a set of data by tables, graphs and descriptive measures, -to make them acquainted with some parts of probability theory, especially with the term random variable, that is one of tools for description of uncertainity of real economical situations, -to make them able to use basic types of probability distributions for solution of practical cases, -to make them know the principles of some methods of statistical inference and use them for estimating and testing population parameters, -to give the view of regression and correlation analysis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy.

Povinná literatura:

Teaching material of respective teachers.

Doporučená literatura:

Anderson, D.R., Sweeney, D.J., Williams, T.A.: Statistics for Business and Economics. South-Western, 2011, ISBN 978-053-848164-9. Ross, S.M.: Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Academic Press/Elsevier, 2009, ISBN 9780123704832. Freund, R., Mohr, D., Wilson, W.: Statistical Methods, Elsevier, 2010. ISBN 978-012-374970-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný zápočtový test (příklady) autotest teoretických znalostí kombinovaná zkouška - teorie + příklady

E-learning

Předmět je podporován e-learningovým kurzem v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

znalosti matematiky v rozsahu předmětu Matematika A praktické znalosti informatiky (základy práce v MS Excel)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Statistika a statistické myšlení 2. Úvod do kombinatoriky 3. Popisná statistika I - Tabulky a grafy rozdělení 4. Popisná statistika II - Číselná data 5. Pravděpodobnost a výpočty pravděpodobnosti 6. Diskrétní náhodné proměnné 7. Spojité náhodné proměnné 8. Normální rozdělení 9. Bodové a intervalové odhady 10. Testování hypotéz o průměru a podílu 11. Závislost v kontingenčních tabulkách 12. Korelace a regrese

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  21
Rozsah povinné účasti: účast na přednáškách je nepovinná, ale doporučená cvičení jsou povinná, tolerovaná neúčast činí maximálně 20 % termíny zápočtových úkolů jsou závazné studenti s ISP mají stejné studijní povinnosti jako ostatní studenti, ve výjimečných případech lze tolerovat vyšší neúčast na cvičeních (max. 50 %)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050015) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku