151-0534/02 – Statistika B (Stcs B)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
FUN01 Mgr. Taťána Funioková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Při úspěšném absolvování předmětu student získá následující znalosti, dovednosti a schopnosti: • získá schopnost porozumět datům ve vztahu k problémům reálného světa; • bude chápat nejistotu a variabilitu procesů a jejich vliv na rozhodování; • naučí se analyzovat problémy, navrhovat postup řešení, zobecňovat vytvořené závěry a vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám; • získá schopnost použít vhodné statistické metody při hledání odpovědí na otázky a řešení vybraných ekonomických problémů; • pochopí, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Předmět Statistika B navazuje na znalosti z oblasti statistiky a pravděpodobnosti získané v bakalářském studiu. Student se se seznámí se soustavou ekonomických ukazatelů používaných v České republice a EU, naučí se zpracovávat statistická data prostředky popisné statistiky i používat metody statistické indukce (statistické odhady, testy), které jsou základem mnoha technik používaných v oblasti ekonomiky a podnikání (průzkum trhu, plánování výroby, kontrola jakosti, manažerské rozhodování a prognostika, personální politika apod.). Při práci se předpokládá využívání vybraného statistického software.

Povinná literatura:

ANDERSON, D.R., D.J. SWEENEY and T.A. WILLIAMS. Statistics for business and economics. 14th Edition. Stamford: Cengage Learning, 2019. ISBN 78-1337901062. ZAIONTZ C. Real Statistics Using Excel. www.real-statistics.com, 2018. Available from: http://www.real-statistics.com. TAYLOR, S.A. Business Statistics: for Non-Mathematicians. Second Edition. Basingstoke & New York: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-0230506466.

Doporučená literatura:

NEWBOLD, P., W.L. CARLSON and B. THORNE. Statistics for business and economics. 8th ed. Harlow: Pearson Higher Education, 2012. ISBN 978-0273767060. KVANLI, A.H., R.J. PAVUR and K.B. KEELING. Introduction to business statistics: a Microsoft Excel integrated approach. 7th Edition. Mason: Thomson South-Western, 2006. ISBN 978-0324320398. MAZZOCCHI, M. Statistics for Marketing and Consumer Research. London: SAGE Publications, 2008. ISBN 978-1412911221.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičení - vypracování průběžných úkolů a jejich odevzdání v elektronické podobě - ověření praktických dovedností průběžným testem Zkouška - kombinovaná: teoretická část - test ověření teoretických znalostí písemná část - ověření praktických dovedností (řešení příkladů)

E-learning

Předmět je podporován interaktivním kurzem v LMS Moodle. Průběžné úkoly jsou odevzdávány prostřednictvím LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Znalost statistiky a teorie pravděpodobnosti v rozsahu bakalářského kurzu (Statistika A). Základy zpracování dat v programu Microsoft Excel nebo obdobném.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní soubor a náhodný výběr. 2. Rozdělení charakteristik náhodného výběru. 3. Odhady parametrů základního souboru. 4. Testování statistických hypotéz. 5. Jednovýběrové parametrické testy. 6. Dvouvýběrové parametrické testy. 7. Analýza rozptylu ANOVA. 8. Vybrané neparametrické testy. 9. Měření závislosti kategoriálních znaků. 10. Jednoduchá lineární korelace a regrese. 11. Vícenásobná lineární regrese a korelace. 12. Nelineární regresní modely. 13. Analýza časových řad.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Souhrnný test Písemka 30  16
                Projekty Projekt 15  7
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28 3
                Praktická část Písemná zkouška 40  20
                Teoretická část Písemná zkouška 15  8
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Cvičení jsou povinná, tolerovaná absence činí dvě cvičení (4 hodiny) v rámci semestru. Studenti s individuálním studijním plánem (ISP) mají stejné studijní povinnosti jako ostatní studenti. V odůvodněných případech může vyučující zvýšit tolerovanou absenci na cvičeních, ale maximálně do 50 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management KM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2019/2020 zimní