151-0535/02 – Matematika v ekonomii (ME535)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SED02 doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 26+26

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

The main aim of the course is to teach students how to use mathematics effectively and to increase knowledge and understanding of microeconomic and macroeconomic problems. Students will get the following knowledge, skills and abilities: • will be able to use mathematics as a tool for deeper understanding of microeconomics and macroeconomics, • will be able to study economics effectively, • will learn how to apply methods and procedures of mathematical analysis to solve practical economic problems at the microeconomic and macroeconomic level, • will be able to describe solutions of selected economic problems using mathematical tools, check individual steps of given solution, generalize conclusions and evaluate the correctness of results with respect to given conditions.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

This course connects the existing knowledge of mathematics and economics obtained at bachelor level of study so that students apply the knowledge of mathematics in the area of microeconomics and macroeconomics. The aim of this course is to enable students to understand the benefits of using mathematics as a very useful tool for understanding objective economic reality using mathematical abstraction. Students should discover connections and relationships by comparing economic phenomena having different content but same formal description. This approach allows students to get a deeper level of knowledge of economics.

Povinná literatura:

CHIANG, Alpha C. and Kevin WAINWRIGHT. Fundamental Methods of Mathematical Economics. McGraw-Hill/Irwin, 2013. ISBN 978-1259097348. MAVRON, Vassilis C. and Timothy N. PHILLIPS. Elements of Mathematics for Finance. Springer, 2023. ISBN 978-3-031-43909-4. PENA-LEVANO, Luis Moises. Schaum's Outline of Calculus for Business, Economics and Finance. McGraw-Hill, 2023. ISBN 978-1264266852.

Doporučená literatura:

PEMBERTON, Malcom and Nicholas RAU. Mathematics for economists: An introductory textbook. Manchester University Press, 2023. ISBN 978-1526173539. PENA-LEVANO, Luis Moises. Schaum's Outline of Mathematical Methods for Business, Economics and Finance. McGraw-Hill, 2021. ISBN 978-1264266876. SYDSAETER, Knut and Peter HAMMOND. Essential Mathematics for Economic Analysis. Prentice Hall, 2013. ISBN 978-0-273-76068-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou kontrolovány prostřednictvím 2 písemek a úkolů dle zadání pedagoga.

E-learning

Kurz je podporován v on-line LMS (Learning Management System).

Další požadavky na studenta

Nejsou po studentech vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Matematické modelování v ekonomii. Klasifikace ekonomicko-matematických modelů. Funkční závislost v ekonomii. 2. Aproximace reálných funkcí. Interpolace algebraickými polynomy. Lagrangeova interpolační metoda. Aproximace metodou nejmenších čtverců. 3. Diferenciální počet funkce jedné proměnné v ekonomických aplikacích. Ekonomické funkce a jejich matematické vlastnosti. Sklon funkce. Veličiny celkové, průměrné a mezní v ekonomii, elasticita funkce. 4. Diferenciální počet funkce více proměnných v ekonomických aplikacích I. Metody optimalizace funkce více proměnných v ekonomii – dosazovací metoda, metoda Lagrangeových multiplikátorů, metoda porovnání mezních měr substitucí. 5. Diferenciální počet funkce více proměnných v ekonomických aplikacích II. Vázané extrémy funkce více proměnných v ekonomii. Model s více vstupy. Hodnocení efektivnosti. 6. Diferenciální počet funkce více proměnných v ekonomických aplikacích III. Metody hledání optima na příkladech modelů nedokonalých trhů I. 7. Integrální počet v ekonomii. Aplikace určitého a neurčitého integrálu v ekonomii. Tokové veličiny v ekonomii a jejich akumulace v čase. 8. Funkční závislost jako nástroj pro modelování statických jevů v ekonomii. Statické modely rovnováhy. Modely komparativní statiky v ekonomii. 9. Matematický základ diskrétních lineárních dynamických modelů v ekonomii I. Diferenční rovnice jako nástroj pro modelování diskrétních makroekonomických dynamických procesů. 10. Matematický základ spojitých lineárních dynamických modelů v ekonomii I. Analogie diskrétních a spojitých modelů. Diferenciální rovnice jako nástroj pro modelování spojitých makroekonomických dynamických procesů. 11. Matematický základ diskrétních lineárních dynamických modelů v ekonomii II. Diferenční rovnice jako nástroj pro modelování diskrétních mikroekonomických dynamických procesů. 12. Matematický základ spojitých lineárních dynamických modelů v ekonomii II. Diferenciální rovnice jako nástroj pro modelování spojitých mikroekonomických dynamických procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka 1 Písemka 50  26 2
        Písemka 2 Písemka 50  26 2
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních alespoň 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních je doporučená. Je nutné úspěšně zvládnout 2 zápočtové písemky stejně jako v případě studentů bez ISP.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2019/2020 zimní