151-0815/02 – Statistika A (Stat A)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0
celoživotní Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Statistika je na ekonomických fakultách vysokých škol nedílnou součástí studia a také nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní poznatky statistiky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat nepodstatné od podstatného, navrhovat postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení ekonomických problémů, pochopit, že zvládnutí statistických metod je nutné pro každého absolventa ekonomické fakulty.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět představuje vstupní kurs do problematiky pravděpodobnosti a statistiky. Poskytuje základy k dovednosti popisovat náhodné procesy v ekonomii pomocí náhodných proměnných a náhodných vektorů. Seznamuje se základy deskriptivní statistiky, statistické indukce, regresní analýzy, korelační analýzy pro statistická data jedno i vícerozměrná. Poskytuje návod jak provádět statistická šetření a na jejich základě vyslovovat závěry o celé populaci. Tyto postupy jsou základem mnoha technik používaných v ekonomice (rozhodování, plánování výroby, průzkum trhu, kontrola jakosti, prognostika, personální politika apod.).

Povinná literatura:

Výukové materiály jednotlivých vyučujících

Doporučená literatura:

Budíková, M., Králová, M., Maroš, B.: Průvodce základními statistickými metodami. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-3243-5. Doležalová, J., Pavelka, L.: Praděpodobnost a statistika. VŠB -- Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0948-6. Friedrich, V.: Statistika 1. Vysokoškolská učebnice pro distanční studium. Vydavatelství ZČU, Plzeň, 2002. Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Portál, Praha, 2006, ISBN 80-7367-123-9. Hradecký, P., Turčan, M., Madryová, A.: Pravděpodobnost. VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0679-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Odevzdat včas řádně vyřešené a pečlivě zpracované všechny korespondenční úkoly zadané během semestru v kurzu v prostředí Moodl. Za ně je možno celkově získat až 30 bodů. Minimální počet bodů k udělení zápočtu je 16 bodů. Zkouška: Je formou písemky. Z výpočtové části zkoušky (max. 50 bodů) je nutné získat aspoň 25. Z teoretocké části zkoušky (max. 20 bodů) je nutné získat minimálně 10 bodů.

E-learning

Předmět je podporován kurzem v prostředí Moodle.

Další požadavky na studenta

Nejsou. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Deskriptivní statistika. Motivační úvod, typy statistických dat, populace, výběr Jednorozměrný statistický soubor, jeho zpracování, grafické znázornění a číselné charakteristiky. Průzkumová analýza dat Dvojrozměrný statistický soubor, míry závislosti kvantitativních znaků, korelační nůžky, první základy regresní a korelační analýzy Základy teorie pravděpodobnosti. Jevová algebra. Pravděpodobnost. Náhodná proměnná, její typy a typy jejich rozdělení. Centrální limitní věta Statistická indukce. Náhodný výběr. Bodové a intervalové odhady střední hodnoty a rozptylu populace. Testování základních parametrů rozložení populace.

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 35 3
                Praktická část zkoušky Písemka 50  25 3
                Teoretická část zkoušky Písemka 20  10 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní
2009/2010 letní