151-0901/01 – Pokročilé metody statistické analýzy dat (PMSAD)

Garantující katedraKatedra matematických metod v ekonomiceKredity10
Garant předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1A20 prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost aplikovat pokročilé metody statistické analýzy dat při řešení ekonomických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá pokročilými, především vícerozměrnými, statistickými metodami a jejich aplikacemi při řešení ekonomických problémů.

Povinná literatura:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-26209-81-2. MELOUN, Milan, Jiří MILITKÝ a Martin HILL. Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Vyd. 2. Praha: Academia, 2012. Gerstner, sv. 7. ISBN 978-80-200-2071-0. VOJTKOVÁ, Mária a STANKOVIČOVÁ, Iveta. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Iura Edition, Bratislava, 2007. ISBN 978-80-8078-152-1.

Doporučená literatura:

KUPKA, Karel. Statistické řízení jakosti. Trilobyte, 2001. 179 s. ISBN 80-238-1818-X. ŠOLTÉS, Erik. Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Iura Edition, Bratislava, 2008. ISBN 978-80-8078-163-7. TABACHNICK, Barbara G. a Linda S. FIDELL. Using multivariate statistics. 5th ed. Boston: Pearson Allyn & Bacon, c2007. ISBN 978-0-205-45938-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza rozptylu; jednofaktorová, kontrasty, post hoc testy, dvoufaktorová, model s interakcí. 2. Analýza kategoriálních dat; kontingenční tabulky, logistická regrese, odhad modelu, interpretace parametrů, kvalita modelu. 3. Jednorozměrné škálování; typy škál, škálování pořadí, Likertovo škálování, Guttmanovo škálování, párové srovnání – Thurstonova škála. 4. Faktorová analýza; identifikace korelačních dimenzí, latentní a manifestní proměnné, extrakce hlavního řešení, význam odhadnutých parametrů a interpretace faktorů, rotace faktorů, využití faktorů v další analýze. 5. Shluková analýza; principy shlukové analýzy, měření podobnosti, metody. 6. Statistické řízení jakosti; metody a filosofie stastistického řízení procesu, regulační diagramy, statistická přejímka.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050019) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.