152-0003/01 – Rozvoj forem podnikání I. (.)

Garantující katedraKatedra podnikohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUD50 doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
MIK47 prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
POC20 Ing. Blanka Poczatková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky předmětu je, aby studenti získali celistvý pohled na podnikání, zvláště na jeho nové i netradiční formy. Předmět svým zaměřením aspiruje k rozšíření samostatnosti a tvořivosti posluchačů zejména v práci s odbornou literaturou, elektronickými prameny ap. Rozvíjí se rovněž schopnosti srovnávání teoretických konceptů a praktických projevů podnikání.

Povinná literatura:

1. Ludvík, L.: Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 2. Mikoláš, Z.: Synergické podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, 2000. 3. Gibson, R. (editor): Nový obraz budoucnosti. Praha. Management Press, 1998. 4. Tapscott, D.: Digitální ekonomika. Brno: Computer Press, 1999. 5. Jirásek, J.: Transformační řízení. Praha: Grada, 1993. 6. Kašík, J. - Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika. Ostrava: Tandem, 1998. 7. Kenedy, D.S.: Jak uspět v podnikání porušováním všech osvědčených pravidel. Praha: Managenet Press, 2000. 8. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praktický průvodce podnikatelským prostředím a zvyklostmi zemí Evropské unie. Praha: Management Press, 1995. 9. Další literární prameny a studijní zdroje dle sdělení přednášejících.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vstup do problematiky předmětu - nový podnikatelský svět - cíl a struktura předmětu - základní pojmy (podnikatelství, podnikání, trendy a megatrendy v podnikání) - základní motivy a předpoklady pro podnikání 2. Podnikatelský potenciál - terminologický vstup do problematiky podnikatelského potenciálu - procesní pojetí a strukturalizace potenciálu - podnikatelský potenciál a podnikatelská vize 3. Specifické trendy a vztahy v podnikání - podnikatel a jeho pojetí efektivnosti - vztahy: podnikatel - manažer - výkonný pracovník 4. Podnikatelské prostředí - vymezení přístupu a obsahu podnikatelského prostředí - metody a prostředky pro určování potenciálu podnikatelského prostředí - rozvoj podnikatelského prostředí s ohledem na podmínky v ČR a EU 5. Identita, integrita, suverenita a mobilita v podnikání - vymezení a souvislosti - základní znaky identity v podnikání, odlišnosti u malého a velkého podnikání - suverentia, mobilita a efektivnost v podnikání 6. Specifika velkého a malého podnikání - precizace vymezení malého a středního podnikání, funkce a role ve společnosti - precizace vymezení velkého podnikání, nové skladebné formy 7. Komparace základních forem podnikání - systematický přehled forem podnikání - kritéria pro volbu 8. Nestandardní a vícekriteriální formy podnikání - role nestandarních a vícekriteriálních forem podnikání - demokratické a participační projevy v podnikání - podnikání ve specifickém podnikatelském prostředí 9. Regionální aspekty podnikání - postavení regionů a obcí v procesu podnikání - přístupy obcí a regionů (krajů) k podnikání - dopady působení státní správy a samosprávy na rozvoj podnikání v ČR 10. Nové trendy v podnikání - nová ekonomika - charakteristika hlavních rysů a tendencí - virtuální aspekty podnikání - vlivy digitalizace, elektronické podnikání 11. Synergické podnikání - síťové (synergické) podnikání - nový pohled na investování 12. Vstup do harmonizace a optimalizace forem podnikání - změny a transformace v podnikání - pojetí harmonizace a optimalizace v podnikání - základní pohledy harmonizace a optimalizace ve vztahu k nejistotě a riziku 13. Trendy v podpoře podnikání - místo podpory v podnikání - současné formy a zdroje podory 14. Formy podnikání a praxe - případy progresivních forem podnikání v ČR - reakce na aktuální podněty z teorie a praxe 15. Kolokvium nad studentskými esejemi - prezentace studentských esejí - rozprava k esejím

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku